Radca Prawny w Zielonej Górze - psychopatia a problemy wychowawcze

2019-01-31

Radca Prawny Zielona Góra!


Wczesne problemy wychowawcze – od najmłodszych lat u psychopatów można zauważyć zachowania takie jak kłamstwa, oszustwa, podpalenia, kradzieże, wagary, wandalizm, ucieczki z domu, wczesne współżycie seksualne. Zachowania te wyraźnie wyróżniają się na tle innych dzieci, również tych pochodzących z dysfunkcyjnych rodzin czy niebezpiecznych środowisk, w przypadku młodych psychopatów zachowania te są o wiele częstsze i poważniejsze. Częste jest również dręczenie zwierząt, które przez nich samych postrzegane jest jako normalne a nawet przyjemne. Radca Prawny Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/radca-prawny-zielona-gora/ nadmienia, że problemy te nie wynikają z obecności sprzyjających ich czynników podkulturowych czy problemów rodzinnych. Wrogie nastawienie do środowiska i społeczeństwa, zazwyczaj psychopaci tworzą sobie swoje własne reguły według których postępują. Te uznawane w społeczeństwie są dla nich niedorzeczne. Ich postawa jest niezmienna od dzieciństwa, kłamliwe pozbawione empatii dzieci, wyrastają na identycznie postępujących dorosłych. W dorosłym życiu psychopaci często trafiają do więzień, gdzie pod względem zróżnicowania i częstości antyspołecznych i bezprawnych działań zdecydowanie wyróżniają się nawet na tle innych więźniów. Dodatkowo są kryminalnie wszechstronni w opinii radcy prawnego Zielona Góra.


W innej sytuacji, gdyby pokrętła zostały ustawione w innym układzie, niektóre pokrętła przekręcić w drugą stronę – na przykład ten od braku empatii, nieustraszoności, skupieniu na celu oraz odporności psychicznej – zamiast zorganizowanego psychopaty można by ukształtować doskonałego chirurga. To jeden z wielu zawodów w których zdolność psychopatyczna mógłby zostać doskonale wykorzystany.


Pomimo zainteresowania problematyką pochodzenia psychopatii, nadal brakuje całkowitej zgody co do etiologii i patogenezy tego zjawiska. 

Najbardziej prawdopodobne jest, że psychopatia wynika z interakcji czynników genetycznych, predyspozycji lub deficytów organicznych oraz określonych uwarunkowań społecznych. Pierwszą grupą koncepcji dotyczących pochodzenia psychopatii, są koncepcje dotyczące jej genetycznego pochodzenia. Następną teorią jest teoria biologiczna, która zakłada, że psychopatia jest wynikiem wczesnego uszkodzenia lub zaburzenia czynności mózgu a zwłaszcza jego przedniej części, która ważna jest dla funkcji wyższego rzędu. Hipoteza ta opiera się na istnieniu podobieństwa między psychopatami a pacjentami z uszkodzeniem płatów czołowych – niezdolność do długoterminowego planowania, drażliwość, agresywność, płytkość uczuciowa, niestosowne zachowania, impulsywność. Inna koncepcja zakłada istnienie genotypu psychopatii, który odpowiedzialny jest za deficyty w doznawaniu lęku, które skutkują trudnościami w procesie socjalizacji i wychowania opartego na systemie kar i nagród. Na uwagę zasługuje również fakt towarzyszenia psychopatii nieprawidłowości fizjologicznych.


Radca Prawny Zielona Góra wskazuje, że działania psychopatów zależą od wielu czynników takich jak: geny, pochodzenie, inteligencja, edukacja oraz okazja. Ważne jest też jak na tę okazję zareagują. Doskonałym przykładem będzie tu Robert Maudsley , którego możemy nazwać nie tylko przestępcą, ale doskonałym manipulatorem, który wykorzystał najmniejszą okazję do spełnienia swoich psychopatycznych fantazji. Jak twierdzi Jim Koury cechy, które mogą być charakterystyczne dla psychopatycznych seryjnych morderców na przykład brak wyrzutów sumienia, siła perswazji czy zbyt duże poczucie własne wartości możemy również dostrzec u światowych przywódców i polityków. Osoby te ubiegają się o urząd – mogą dzięki temu robić wszystko to na co mają ochotę. Nie są istotne dla nich moralne, prawne czy społeczne konsekwencje tych czynów. Na przykładzie osobowości prezydentów Stanów Zjednoczonych takich jak John F. Kennedy i Bill Clinton , bracia Roosevelt możemy stwierdzić wyraźne cechy psychopatyczne. Wypowiedź młodego prawnika w rozmowie z Kevinem Duttonem na balkonie Penthouse’u z widokiem na Tamizę, który brzmiał: ,,Gdzieś w środku ukrywa się zatem seryjny morderca. Ale zabawiam go kokainą, wyścigami formuły jeden, forsą i krzyżowym ogniem pytań”, idealnie obrazuje naturę subkryminalnego psychopaty.


Radca Prawny Zielona Góra jest zdania, że u kryminalistów zaś w wyższym nasileniu zaobserwować można niektóre cechy psychopatyczne, jak łamanie prawa, impulsywność, agresja fizyczna, brutalność znajdują się na znacznie wyższym poziomie. Psychopatia dysfunkcjonalna jest zależna od natężenia i regulacji cech, a nie tylko z ich obecności. Ponoć w świecie biznesu występuję znacznie więcej psychopatów, niż w całym społeczeństwie. Z tym zjawiskiem możemy spotkać się w każdej większej organizacji. Przeprowadzono eksperyment w którym po podaniu badanym amfetaminy i podzieleniu ich na dwie grupy wyznaczono im cel. Analiza dowiodła, że u pacjentów o wysokim poziomie cech psychopatycznych mózg wytwarza czterokrotnie więcej dopaminy niż u pacjentów o niższym poziomie, ponieważ jak zauważyli eksperci osoby te nie są w stanie przenieść uwagi na nic innego dopóki nie osiągną wyznaczonego celu.


Przedstawiając obwód empatii przedstawia się, że aktywność jest osłabiona u ludzi u których występują cechy psychopatyczne. Na obwód empatii składa się dziesięć struktur mózgowych. Przyśrodkowa kora przedczołowa jest to centrum przetwarzania informacji społecznych. Dzieli się ona na dwie części: grzbietowa i brzuszna. Grzbietowa wykazuje swoją aktywność gdy myślimy o uczuciach swoich i innych ludzi. Brzuszna aktywizuje się wtedy gdy większą uwagę skupiamy na własnym umyśle niż na innych ludzi. Kora oczodołowo – czołowa. Osoby u których występuje uszkodzenie kory oczodołowo- czołowej mogą być narażone na utratę zdolności oceny społecznej. Wieczko czołowe, czyli struktura ta stanowi nie tylko część obwodu empatii ale także obwodu językowego. Jeśli dojdzie do uszkodzenia tej struktury osoba może cierpieć na afazję Brocki. Zakręt czołowy dolny, jest to obszar odpowiedzialny za rozpoznawanie emocji jego uszkodzenie skutkuje trudnościami w wykonywaniu tej czynności. Część ogonowa tak zwanego przedniego zakrętu obręczy oraz przednia część wyspy. Jest to obszar, który odpowiada między innymi za odczucia towarzyszące doznawaniu lub obserwowaniu bólu. Aktywizuje się również kiedy osoba czuje odrzucający smak lub widzi grymas na twarzy innej osoby. Skrzyżowanie skroniowo- ciemieniowe. Jest odpowiedzialny za ocenę przekonań i zamierzeń innej osoby. Aktywizuje się w trakcie rozpoznawaniu uczuć i myśli innej osoby. Bruzda skroniowa górna, gdy obszar ten zostanie uszkodzony wiąże się to z upośledzeniem zdolności rozpoznawania na co patrzą inni ludzie. Kora czuciowo somatyczna, bierze udział w rejestrowaniu wrażeń dotykowych oraz uaktywnia się kiedy widzimy jak dotykana jest inna osoba. Struktura ta odpowiada za utożsamienie się na przykład z czyimś cierpieniem. Wtedy reagujemy w sposób sensoryczny. Płacik ciemieniowy dolny i bruzda ciemieniowa dolna, działa na zasadzie lustra – gdy wykonujemy daną czynność oraz kiedy widzimy jak robi to ktoś inny(neurony lustrzane). Mamy tu do czynienia z tak zwanym zarażeniem się emocją. Ciało migdałowate, obszar ten jest uważany za bardzo ważny element w procesie regulacji emocjonalnej oraz uczenia się emocji. Osoba która ma uszkodzony ten obszar może nie być zdolna do rozpoznawania emocji na twarzach innych ludzi. Radca Prawny Zielona Góra mówi, że jest tu mowa o teorii zła.


Neurony lustrzane to pewna grupa komórek nerwowych, która zamieszkuje w korze motorycznej płata czołowego oraz w korze ciemieniowej. Zostały one bowiem przypadkiem odkryte poprzez włoskich naukowców na przełomie lat 80-tych oraz 90-tych . Wówczas podczas tych badań na naczelnych zauważyli oni, że kiedy małpa obserwuje ruch wykonywany przez zupełnie inną małpę, w jej korze ruchowej pobudzeniu ulegają wówczas te same komórki, które bowiem aktywują się w czasie bezpośredniego wykonywania owego ruchu prowadzi to do natychmiastowej aktywacji tych samych neuronów. W późniejszych już badaniach potwierdzone zostało, iż neurony lustrzane bo tak je nazwano to te komórki istnieją także u ludzi.


Niewątpliwie przejawy empatii występują również u zwierząt. Ich zachowania dowodzą, że poziom empatii nie ewoluował tak jak u człowieka, ale z pewnością jego forma w pewnym stopniu przejawia się w ich życiu codziennym. Niektóre zwierzęta, a przede wszystkim te które funkcjonują w grupach. Istnieją również teorie, które tłumaczą te zjawiska, na przykład podobieństwo genetyczne. Nie jest to jednak regułą ponieważ jak dowodzą wyniki eksperymentu w Uniwersytecie Emory kapucynka, która miała możliwość spożywania posiłku w pojedynkę lub dzielić tę czynność z inną małpą zdecydowanie wybierała drugą opcję. Można by wnioskować, że działanie to nie ogranicza się jedynie do pokrewieństwa genetycznego ale również do znajomości danego osobnika. Dowodzi to również o zdolności rozpoznawania potrzeb innych osobników. Radca Prawny Zielona Góra mówi, że oprócz przejawów empatii mamy do czynienia z mechanizmami obronnymi u zwierząt, które mogą wykazywać obniżenie poziomu empatii. Trafnym przykładem może być zachowanie małp, gdzie słabszy przeciwnik po przegraniu walki na znak przychylności obejmuje i całuje swojego przeciwnika. Jest to strategia zabiegania o względy silniejszego przeciwnika. Jest to przykład uległości. Bywają również przykłady obrazujące brak empatii u zwierząt. Innym przykładem z małpiego świata jest zachowanie matki, która przepływa przez zalane pola ryżowe, aby dotrzeć do suchego lądu, gdy jej małe jest uczepione brzucha. Często okazuje się, że po dotarciu do celu jej małe już nie żyje ponieważ przez całą drogę miało zanurzoną głowę. Nie jest może to przykład braku empatii, która jest charakterystyczna dla człowieka ale na pewno braku racjonalnego przewidywania zdarzeń oraz innego rodzaju empatii, która występuje u ludzi. Podsumowując uwarunkowania genetyczne, ale również wyuczone zachowania społeczne mogą przejawiać się różnorodnym zachowaniem.


Radca Prawny Zielona Góra ukazuje, że osoby zero pozytywne mogą również cierpieć na zaburzenie autystyczne. Obserwuje się u nich wiele nieprawidłowości w prawie wszystkich obszarach obwodu empatii. Obserwuje się u nich obniżoną aktywność grzbietowej części przyśrodkowej kory przedczołowej - oznacza to, że mają trudności z interpretacją i określeniem uczuć lub myśli innych osób. Mają również trudności spowodowane osłabioną aktywnością ciała migdałowatego, wieczka czołowego i przedniej części wyspy. Są również upośledzone obszary mózgu, które są odpowiedzialne za interpretację spojrzenia drugiej osoby. Również dzieje się tak w przypadku obserwacji ruchu, który jest podobny do ruchu żywych istot. Występują również nieprawidłowości stymulacji ciała migdałowatego. Mamy tu do czynienia z przetwarzaniem danych o emocjach i twarzach. Zakręt czołowy dolny oraz wieczko czołowe są to elementy budujące system neuronów lustrzanych. Obserwuje się mniejszą aktywność podczas naśladowania mimiki twarzy innych osób.