Nosidełko fidella w aspekcie dzieciństwa

2019-01-24

Nosidełko fidella a dziecko


Każde dziecko w wieku 6 lat ma prawo do nauki w zerówce. Nauka w zerówce jest dobrowolna, jednak większość dzieci z niej korzysta. 6-latek, zamiast nauki w zerówce, może również nadal uczyć się w przedszkolu lub korzystać z opieki pedagogicznej. Jak wiadomo zerówki to w dalszym ciągu oddziały wychowania przedszkolnego – więc tak na dobrą sprawę należałoby najpierw ustalić, czy funkcjonują one jako wyłącznie wychowanie przedszkolne, czy raczej jako edukacja przedszkolna, przygotowująca do dalszych etapów nauczania. Warto wcześniej rozważyć zakup nosidełko fidella https://tulsie.pl/kategoria-produktu/nosidelka/nosidelka-fidella/.


Współcześnie zatarł się podział pomiędzy tymi dwoma określeniami wychowanie/ edukacja w odniesieniu do funkcjonowania zerówek, tak naprawdę nie do końca wiadomo jaką rolę spełnia sama zerówka- czy to etap przygotowujący dzieci do podjęcia nauki czytania i pisania w klasie pierwsze, czy raczej stanowiący alternatywę dla dzieci, które nie chodziły wcześniej do przedszkola w celu ułatwienia adaptacji na etapie edukacji wczesnoszkolnej, gdzie wielu rodziców ma za sobą rozważania dotyczące nosidełka fidella. Celem zajęć w zerówce powinno być stymulowanie rozwoju i nauka dziecka oraz przygotowanie go do dalszej edukacji, jak również wspieranie jego harmonijnego rozwoju. Ważnymi częściami składowymi zajęć we współczesnych zerówkach zarówno w szkolnych jak i przedszkolnych bywa w przeważającej większości zabawa, a na drugim miejscu dopiero zajęcia pobudzające potencjał twórczy. Nauka w zerówkach powinna bez wątpienia odbywać się w oparciu o całościowy obraz dziecka i jego indywidualne potrzeby, tak aby dziecko mogło rozwijać zainteresowania i umiejętności do których ma predyspozycje, gdyż w przyszłości mogłoby to ułatwić podjęcie decyzji o kierunku dalszego kształcenia, jednak nasze zerówki niestety nie dostatecznie sprawdzają się w tym obszarze. Zajęcia w zerówce przedszkolnej zdecydowanie trwają krócej niż w szkolnej, a to zdecydowanie za mało aby dziecko mogło więcej skorzystać na tym etapie nauczania, lub ewentualnie wyrównać braki, bo jak wiadomo dzieci różnią się od siebie pod względem możliwości, jeżeli chodzi o nosidełko fidella. Oczywiście wielu rodziców zastanawia się czy zostawić dziecko w zerówce przedszkolnej czy przenieść do szkoły- wszystko ma swoje plusy i minusy. Plusem pozostawienia dziecka w przedszkolnej zerówce jest to,że dziecko dłużej przebywa w atmosferze zabawy, ma kontakt z wcześniej poznanymi kolegami. Wygoda dla rodziców, bo dziecko może pozostawać w przedszkolu dłużej niż w szkole. Natomiast minusem wynikającym z pozostawienia dziecka w zerówce przedszkolnej jest fakt, iż dziecko będzie miało większy problem w dostosowaniu się do nowych warunków w edukacji szkolnej. Z kolei argumenty przemawiające za posłaniem dziecka do zerówki szkolnej to fakt, że dziecko łatwiej wdroży się do nauki dzięki temu, że całe otoczenie bardziej przypomina szkołę. Dziecko może poczuć się bardziej zmotywowane do nauki -może się pochwalić, że chodzi już do szkoły a nie jeszcze do przedszkola. Warto zadać sobie pytanie czy powinniśmy wyposażyć się w nosidełko fidella.


Minus takiego rozwiązania stanowi szkoła postrzegana często jako miejsce gdzie znajduje się o wiele więcej dzieci niż w przedszkolu, poza tym samych starszych dzieci, a więc w efekcie to mniej przyjazne i bezpieczne środowisko dla dziecka – dlatego tak, ważne jest, aby zerówki w szkołach i w ogóle odziały nauczania wczesnoszkolnego były terytorialnie oddzielone od etapów dalszego nauczania. Podsumowując, zerówki szkolne zdecydowanie nie zapewniają właściwej realizacji wychowania przedszkolnego, analogicznie jak zerówki przedszkolne nie zapewniają wystarczającego przygotowania do podjęcia nauki czytania i pisania w szkole, bo tak naprawdę funkcjonowanie zerówek jednocześnie w szkole jak i w przedszkolu jest błędem, gdyż ciężko jednoznacznie określić ich role – tak naprawdę nie wiadomo czego się spodziewać, czy więcej nauki połączonej z zabawą, czy wyłącznie nauki, czy pozostawienie dzieciom możliwości wyboru pomiędzy jednym a drugim, również tym ukierunkowanym na nosidełko fidella. Z mojej obserwacji wynika, że jest to sprawa indywidualna zależna od danej placówki, zdarza się tak, że w jednej szkole taka zerówka funkcjonuje prawidłowo zgodnie z założeniami podstawy programowej, a w drugiej jest zupełnie inaczej i tak samo odnosi się to do funkcjonowania zerówek w przedszkolu – w jednym przedszkolu dzieci w zerówce zdobywają dużo wiadomości i trenują umiejętności, a w drugiej wyłącznie się bawią i nic nie wynoszą. Jak powszechnie wiadomo wychowanie, kształtowanie, czy nauczanie nie powinny odbywać się w sposób przypadkowy, tylko w świadomie zaplanowany, przemyślany.


Moim zdaniem zerówki przedszkolne powinny zostać wdrożone do etapu edukacji wczesnoszkolnej, gdyż funkcjonowanie zerówek w kontekście wychowania przedszkolnego, ogranicza rozwój dzieci i powoduje występowanie braków, co wiąże się z dużym stresem u dzieci na etapie edukacji w klasie pierwszej, gdyż dzieci nie są dostatecznie dobrze przygotowane do podjęcia nauki czytania i pisania. Zerówka powinna stanowić przede wszystkim obowiązkowe roczne solidne przygotowanie do nauki czytania, pisania, liczenia, logicznego myślenia, tak aby nie powstawały braki w dalszych etapach kształcenia, jednakże aby temu sprostać należałoby ujednolicić jej formę i przekształcić z wychowania przedszkolnego na edukację wczesnoszkolną, gdzie wyraźnie będzie zaznaczony podział pomiędzy przedszkolem a obowiązkiem szkolnym- gdzie będzie jedna pani nauczycielka prowadziła grupę od zerówki do zakończenia etapu edukacji wczesnoszkolnej.