Co powinien zawierać pozew o rozwód?

2019-01-31

Jeśli podjąłeś już decyzję, że odchodzisz, a twoje małżeństwo należy skończyć, mogą w twojej głowie zrodzić się pytania, jak zrobić to poprawnie formalnie. W tym celu musisz udać się do Sądu Okręgowego właściwego miejscu ostatniego wspólnego zamieszkania i złożyć prawidłowo sformułowany pozew o rozwód. Oczywiście, jego napisanie możesz zlecić prawnikowi (wystarczy wpisać w okienko wyszukiwarki hasło “pozew o rozwód Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/rozwody/“ i z pewnością znajdziesz pomoc), możesz także jednak przygotować go samodzielnie. Co powinien zawierać pozew o rozwód?


Aby pozew o rozwód był właściwie napisany, musi zawierać kilka istotnych elementów:

  1. oznaczenie właściwego sądu okręgowego
  2. podstawowe informacje na temat obydwu stron, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania czy numer PESEL
  3. wyraźnie oznaczenie “POZEW O ROZWÓD”
  4. dokładne określenie żądań
  5. dokładnie określenie wszelkich przedstawianych dowodów
  6. szczegółowe informacje na temat podjętych wcześniej mediacji lub innych pozasądowych prób rozwiązania sporu lub wyjaśnienie, dlaczego nie podjęto pozasądowych prób jego rozstrzygnięcia
  7. podpis pozywającego
  8. wyszczególnienie załączników - odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktów urodzenia małoletnich dzieci


Aby pozew o rozwód został rozpatrzony przez organ, należy dołączyć potwierdzenie wpłaty opłaty sądowej na rachunek bankowy właściwego sądu okręgowego.

 Pozew o rozwód - żądania


Pozew o rozwód musi spełniać szereg formalnych kwestii, by został rozpatrzony przez sąd. Jednym z nich są prawidłowo ustalone żądania wobec sądu. Co to oznacza?


Pozew o rozwód powinien zawierać właściwie sformułowany wniosek o rozwiązanie zawartego związku małżeńskiego. Wymaga to określenie, czy jako pozywający domagasz się rozwiązania bez orzekania o winie czy też z wyłącznej winy jednej ze stron lub z winy obu stron.


Pozywający, który składa pozew o rozwód, określa, czy sąd orzekający rozwód ma ustalić winę po jednej ze stron, po obydwu, czy też ustalić, że rozwód nie odbył się przez winę którejkolwiek ze stron sporu. Ważne jest, by każdy wniosek umieć poprzeć konkretnymi argumentami, które mają związek ze stanem faktycznym. Należy pamiętać, że pozew o rozwód nie powinien być wynikiem naszych silnych emocji, a opierać się na rzetelnych faktach, które jesteśmy w stanie potwierdzić. Warto zatem skorzystać z pomocy prawników, których z pewnością znajdziemy pod hasłem “pozew o rozwód Zielona Góra”. Po przedstawieniu im całej sytuacji z pewnością będą w stanie przygotować treść pozwu w oparciu o fakty, nie sądy. Należy pamiętać, że winnego zaniedbania obowiązków małżeńskich można uznać jedynie współmałżonka, który zdradził, nadużywał alkoholu lub stosował przemoc psychiczną lub fizyczną wobec drugiego małżonka.


Jeśli pozew o rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie drugiej strony ma być tylko “dokuczeniem” drugiej stronie - warto z niego zrezygnować. Najlepiej bowiem jest załatwić wszystko, co tylko się da, polubownie i pozasądownie. Kilkuletni proces sądowy nie sprawia przyjemności żadnej ze stron, a w przypadku, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci, pogłębia kryzys rodzicielski i sprzyja rozwojowi depresji u dzieci.