Prawe Opinie

Nowoczesna histeria

Polskie społeczeństwo i tym samym wyborcy naszych reprezentantów w Polskim Parlamencie jest już coraz bliżej oczekiwanego od wielu lat wprowadzenia szerokiej ochrony życia poczętych dzieci. Czy skończy się czas, w którym to dziecko mogło w łonie matki drżeć, nie wiedząc czy nie zostanie pozbawione tego co najcenniejsze, czyli życia?

W ostatnich miesiącach w mediach, oraz w życiu publicznym dużo się mówi o nowej Inicjatywie Ustawodawczej „Zatrzymaj Aborcję”, której inicjatorem jest Fundacja Życie i Rodzina. Dużą zasługę w akcji ma również osoba dobrze znana prawicowej i konserwatywnej stronie społeczeństwa, czyli Pani Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Od wielu lat toczy się spór o to, czy wolno zabijać dzieci w łonach matek, czy też należałoby  je otoczyć ochroną prawną. Odkąd interesuję się tematami pro-life, zauważam, iż zdania w tym temacie są skrajnie podzielone.

W czasie, kiedy aktywnie prowadziłem akcje pro-life, spotykałem się również ze skrajnościami. Z prawej strony można było usłyszeć za każdym razem słowa pochwały i wyrazy uznania. Natomiast lewa strona sceny politycznej pogardliwie i agresywnie reagowało na nasze pikiety czy wystawy. Ale pozostawmy przeszłość, a przypatrzmy się aktualnym wydarzeniom.

Podczas ostatniej zbiórki podpisów prowadzonej przez Kaję Godek z Fundacji Życie i Rodzina zebrano rekordową ilość 830 tysięcy podpisów. Jest to bezwzględnie największa ilość zebranych podpisów w tak krótkim czasie. „Lewactwo” w tym czasie dostarczyło do Sejmu niecałe 200 tysięcy podpisów, co stanowi ponad 4 razy mniej niż wyczyn obrońców życia. Ale jak to możliwe, jak to się stało?

Obrońcy życia, a także liczne organizacje, w których swoją misję pełnią wolontariusze, mają  ogromną motywację i to dzięki niej udało się uzbierać ponad 4 razy więcej podpisów.

Kobiety i mężczyźni wyraźnie nie zamierzają popierać feministycznego projektu „Ratujmy Kobiety”. W pełni utożsamiam się z tym przekonaniem, ponieważ my chrześcijanie winniśmy popierać projekty zgodne z wyznawaną wiarą Katolicką pamiętając V przykazanie: Nie zabijaj.

Aktualny projekt Ustawy Fundacji ŻiR dotyczy zaprzestania dokonywania aborcji eugenicznej. Takiej właśnie aborcji dokonuje się w Polsce zdecydowanie najczęściej i niestety jest to rozwiązanie uderzające w godność człowieka, gdyż zabija się dziecko podejrzane o chorobę.

Ostatnio zauważyłem bardzo wymowną grafiką, która przedstawia uśmiechnięte dziecko z Zespołem Downa, a poniżej podpis: porozmawiaj z tym dzieckiem i wyjaśnij mu, dlaczego chcesz, aby właśnie takie dzieci jak on były zabijane, ciekawe jak zareaguje…?

Idąc dalej należy przytoczyć słowa jednego z posłów: Mamy do czynienia z próbą narzuceniu Polsce barbarzyńskiej ustawy, motywowana fanatyzmem, ciemnotą, nieuctwem, motywowaną zaślepieniem nienawiścią do ludzi inaczej myślących zwłaszcza dla kobiet (…). – Takimi słowami zaczął swoje – niezrównoważone według mnie -wystąpienie na sejmowej mównicy poseł Stefan Niesiołowski – znany z wrogiego nastawienia do godności życia poczętych dzieci, reprezentant centro-lewicowej sceny politycznej.

Ten sam człowiek podważa naukowy fakt poczęcia, oraz popiera zaprezentowany przez grupę osób projekt ustawy zaprezentowany przez komitet Ratujmy Kobiety, który ostatecznie został odrzucony większością głosów. Podczas debaty sejmowej oceniano go jako skrajnie obłudny i zrodzony z nienawiści. Niestety reprezentantki owego komitetu chcąc ratować kobiety, nadal nie widzą tego, iż statystyczna połowa abortowanych dzieci to właśnie dziewczynki. Tak więc ratujmy kobiety, ale które? Dlaczego nie te w łonie matki? W czym one są gorsze Panie lewaczki, feministki…?

W całym kraju można spotkać kobiety myślące właśnie w tak przewrotny sposób. Mając okazję rozmawiać z nimi, podczas rozmów w studiu telewizyjnym, podczas wywiadów, czy też na pikietach bądź czarnych protestach dostrzec można, że to nie naród katolicki jest ciemnotą ze średniowiecza, tylko właśnie te kobiety. Przepełnione nienawiścią do życia poczętego, które może im przeszkadzać w dążeniu do swoich życiowych potrzeb, osiągania sukcesów czy wyższego statusu społecznego. W XXI wieku już bez skrępowania rozmawia się o dokonaniu aborcji, czy też o  nakłanianiu do aborcji…

Europa zachodnia znalazła się na ostrym zakręcie, skazując się na zagładę poprzez odrzucanie wartości chrześcijańskich i odchodzenie od jej nauk. Na szczęście w Polsce mamy takie osoby jak Kaja Godek, Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, a także licznych obrońców życia, w tym również zdeklarowanych posłów pro-life, takich jak poseł Jan Dziedziczak https://www.facebook.com/dziedziczak.jan/videos/528154300916518/. Mając na uwadze, iż jest parlamentarzystą naszego okręgu wyborczego, warto podkreślić, iż od lat jest gorącym zwolennikiem ochrony życia najsłabszych i bezbronnych dzieci.  Dlatego też  interpeluje do Ministerstw w wielu aspektach związanych z aborcją. Dzięki tym działaniom obrońcy życia gromadzą dodatkowe dane oraz informacje, które mogą wykorzystywać do skutecznej walki.

Kończąc zaprezentowany przeze mnie punkt widzenia, zaznaczam, iż projekt chroniący życie trafi do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Oczekiwać będziemy opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a następnie prace w Senacie.

Mateusz Rosik

https://www.facebook.com/mateusz.rosik.leszno/

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top