Prawe Opinie

UPR: Ustawa o broni wprowadza porządek i likwiduje uznaniowość

Fot. peretzp

27 września br. odbyło się w Sejmie RP pierwsze czytanie projektu ustawy o broni i amunicji złożonego do Laski Marszałkowskiej przez Klub Poselski Kukiz’15. Nad ustawą pracowały m. in. organizacje strzeleckie, miłośników broni i kolekcjonerów. Wychodzi ona na przeciw postulatom zgłaszanym przez środowiska zdroworozsądkowe od lat. Dzięki niej znikną najbardziej nieżyciowe i szkodliwe zapisy obowiązujące obecnie. Ta ustawa nie liberalizuje dostępu do broni, ta ustawa wprowadza porządek i likwiduje uznaniowość, z którą dzisiaj mamy do czynienia.

W myśl projektu ustawy pozwolenie na posiadanie broni wydawać będą starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu – obecnie czyni to policja. Same pozwolenia na posiadanie broni będą podzielone na poziomy dostępu, związane z poziomami kompetencji posiadacza broni – im jest ona większa, tym więcej rodzajów broni może on posiadać. Ponadto każdy ze starających się o pozwolenie na broń będzie musiał podać uzasadnienie – powód podjęcia starań o uzyskanie pozwolenia. Oczywiście stosowny rejestr broni i obrotu nią będzie istnieć umożliwiając w sposób nowoczesny zindywidualizowanie historii każdego egzemplarza.

Dziś każdy może nabyć i posiadać tzw. broń czarnoprochową natomiast bardziej współczesne modele broni palnej są dostępne jedynie dla wybrańców – wymagane pozwolenia przyznawane są nader często w sposób uznaniowy. Sytuacja jest więc kuriozalna, szczególnie, gdy zważymy, że to czarnoprochowa broń jest mniej humanitarna niż współczesna.

Ustawa wprowadzona pod obrady parlamentu jest też aktem logicznie wpisującym się w reguły państwa demokratycznego – skoro jesteśmy na tyle dojrzali i odpowiedzialni, by dokonywać wyborów głowy państwa oraz parlamentarzystów, jeśli jesteśmy na na tyle odpowiedzialni, by brać udział w referendum (np. akcesyjnym do UE), to chyba można nam powierzyć pistolet lub karabinek? No chyba, że to strach przed reakcją poirytowanych kolejnymi niemądrymi decyzjami rządzących każe naszym „elitom” naszą dojrzałość traktować wybiórczo.

Unia Polityki Realnej opowiada się za przyjęciem tej ustawy. Znormalizuje ona nasz rynek broni a ponadto, jak uczą przykłady z innych krajów, wpłynie korzystnie na zmniejszenie przestępczości o charakterze rozbójniczym i rabunkowym.

Biuro Prasowe
Unii Polityki Realnej

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top