Dzieje się

I Kongres Inicjatyw Pozarządowych

Fot. Laurine Depta

Organizacje pozarządowe są wokół nas. W całej Polsce zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy podmiotów działających społecznie. W inicjatywach przez nie organizowanych uczestnicy kilkadziesiąt milionów Polaków. Często są to małe, lokalne grupy, które całkowicie odolnie dokładają swoją cegiełkę do budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Czas spojrzeć na sektor pozarządowy z szerszej perspektywy! Czy potrafimy dostrzec rolę i znaczenie tego sektora w życiu społecznym, gospodarczym i życiu każdego z nas?

O tym, jakie wyzwania stoją przed organizacjami pozarządowymi debatować będą społecznicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, autorytety świata. Okazją do debaty będzie I Kongresu Inicjatyw Pozarządowych, który odbędzie się 12 listopada w Warszawie w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5. Organizatorem Kongresu jest Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej, która zrzesza organizacje pozarządowe o profilu patriotycznym, wolnościowym i pro-obywatelskim.

Od lat dostrzegamy nieustanny rozwój sektora społecznego w Polsce. W dalszym ciągle jednak nasze środowisko dostrzega wiele barier i problemów związanych z prowadzeniem tego typu organizacji. Zauważalna jest pewna dysproporcję w przydzielaniu środków na naszą działalność, poszkodowane są w niej zwłaszcza małe lokalne organizacje. Dodatkowo brakuje systemowych rozwiązań, które pomogłyby lepiej funkcjonować III sektorowi. Kilka pomysłów chcemy zaprezentować na Kongresie. Jesteśmy u progu powstania nowej instytucji – Narodowego Instytutu Wolności i jest to dobry moment by pewne sprawy zostały zauważone w dyskursie publicznym – powiedział Przemysław Jaśkiewicz, prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczpospolitej.

Udział w Kongresie potwierdzili m.in wiceprezes Rady Ministrów Profesor Piotr Gliński, Łukasz Domagała przedstawiciel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Piotr Trudnowski – członek Zarządu Klubu Jagiellońskiego, Małgorzata Owczarska- Prezes Konfederacji Kobiet RP oraz wielu innych przedstawicieli trzeciego sektora, biznesu, nauki i polityki.

Zapraszamy Państwa do relacjonowania i udziału w I Kongresie Inicjatyw Pozarządowych. To doskonała okazja do indywidualnych rozmów z zaproszonymi gośćmi i panelistami a także możliwość zadania im pytań podczas trwania Kongresu. Jego rozpoczęcie planowane jest na godzinę 10:30.

Rejestracja na kongres: http://kongres.konfederacjaipr.pl/rejestracja-2/

Harmonogram: http://kongres.konfederacjaipr.pl/program/

Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top