Prawe Opinie

Działacze Endecji nie zgadzają się z decyzją Andruszkiewicza

Fot. Wikimedia Commons

Grupa działaczy Stowarzyszenia Endecja wystosowała oświadczenie, w którym odnosi się do ostatnich działań Adama Andruszkiewicza, Sylwestra Chruszcza oraz Krzysztofa Tenerowicza. Krytycznie odnosi się do ich przejścia do koła WiS i apeluje o ich odejście ze stowarzyszenia.

Treść oświadczenia:

My niżej podpisani, po skonsultowaniu się z członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia ENDECJA Okręgu 31, oświadczamy w ich imieniu oraz własnym, że rozumiemy powody decyzji Prezesa Adama Andruszkiewicza o opuszczeniu klubu Kukiz’15 i uznajemy to jako honorowe wyjście z sytuacji, w jakiej znalazł się poprzez podjęte przez siebie decyzje polityczne. Jednocześnie nie zgadzamy się z jego decyzją dotyczącą wstąpienia do Klubu Wolni i Solidarni Kornela Morawieckiego, pozostającego w politycznej orbicie Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym nie zgadzamy się na zaproponowany przez Adama Andruszkiewicza oraz skupionych wokół niego działaczy – Sylwestra Chruszcza oraz Krzysztofa Tenerowicza – polityczny kierunek dalszego rozwoju naszego Stowarzyszenia. Kierunek, który został publicznie wyartykułowany przez Adama Andruszkiewicza w wywiadzie z Kamilem Kwiatkiem opublikowanym 9 listopada na łamach portalu wPolityce.pl. Zatem decyzja ta nie może być traktowana jako wola wszystkich członków stowarzyszenia, tym bardziej, że nigdy nie była z nimi konsultowana. Uważamy, że tego typu decyzje, jako niezmiernie istotne dla działalności Stowarzyszenia, powinny być zaakceptowane przez Walne Zgromadzenia Członków.

Wstępując w szeregi członków ENDECJI podejmowaliśmy decyzje o działalności w stowarzyszeniu o określonym charakterze, opartym na ideologii uznającej prymat myśli o państwie i jego rozwoju sformułowanej przez Romana Dmowskiego, uznającym zasady wolnego rynku, rozumiejącym przy tym wagę i znaczenie interesu narodowego, a także ukształtowanym moralnie w oparciu o wiarę katolicką. Idea ta została opisana w deklaracji ideowej naszego stowarzyszenia.

Uważamy, że niedawne decyzje polityczne Adama Andruszkiewicza, Sylwestra Chruszcza oraz Krzysztofa Tenerowicza oznaczają odejście od tych zasad. Podkreślamy, że próba włączenia w nie całego stowarzyszenia poprzez tworzenie tak zwanych faktów dokonanych, szczególnie w publicznej przestrzeni medialnej, bez uzyskania właściwego mandatu od jego członków do podejmowania tego typu decyzji jest przekroczeniem kompetencji oraz stanowi wyraźne nadużycie zaufania, jakim byli obdarzeni.

Symbolem instrumentalnego traktowania ENDECJI była w naszej ocenie postawa wyżej wymienionych podczas niedawnych obchodów święta niepodległości. Żaden z nich nie był zainteresowany chociażby krótkim spotkaniem z przybyłymi do Warszawy członkami stowarzyszenia. Tym bardziej przykro było widzieć, że chęci i czasu nie zabrakło Adamowi Andruszkiewiczowi na lansowanie się podczas Marszu Niepodległości w jego nowym, politycznym środowisku.

Przy tej okazji chcemy również zwrócić uwagę na inne nadużycia i nieprawidłowości jakich w swojej działalności w Stowarzyszeniu dopuścił się jego Sekretarz Generalny Krzysztof Tenerowicz. Wprowadził on autorytarny, wręcz bolszewicki system zarządzania stowarzyszeniem, niszcząc wszelki pluralizm myśli i wypowiedzi poprzez liczne cenzorskie działania rodem z najgorszych lat PRL. Doświadczyliśmy w tym czasie manipulowania informacją, blokowania i kasowania postów, ignorowania, a nawet stosowania gróźb wyrzucenia ze stowarzyszenia wobec tych, którzy nie podzielali jego poglądów na różne sprawy. Szczególnie przykre było dla nas określenie śląskiej grupy ENDECJI jako anarchii, a także próba ośmieszenia nas i naszych działań w oczach innych koleżanek i kolegów ze Stowarzyszenia. Działania te uznajemy za haniebne i niegodne nie tylko członka naszego Stowarzyszenia, ale każdego przyzwoitego człowieka.

Apelujemy zatem do posłów Adama Andruszkiewicza, Sylwestra Chruszcza oraz Krzysztofa Tenerowicza o rezygnacje z pełnionych funkcji oraz zrzeczenie się członkostwa w Stowarzyszeniu ENDECJA. Uznajemy, że jest to jedyne honorowe rozwiązanie w obecnej sytuacji.

Dariusz Węcki – Prezes Zarządu Okręgu 31

Aleksander Peterko – Wiceprezes Zarządu Okręgu 31

Katowice, 19.11.2017

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top