Dzieje się

O niepełnosprawności w sobotę w Sejmie

Fot. Paweł Kubala

14 października 2017 r. w godzinach 9-16, w budynku Sejmu odbędzie się konferencja „Zdaniem Niepełnosprawnych” współorganizowana przez Narodową Organizację Kobiet i warszawskie struktury Ruchu Narodowego. Nasz portal objął patronat medialny nad wydarzeniem.

Konferencja jest owocem rozmów z przedstawicielami różnych środowisk osób niepełnosprawnych, zarówno tych, których problem ten dotyka bezpośrednio, jak osób pracujących z nimi. Zasadniczym celem wydarzenia ma być podjęcie tematu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym – w komunikacji miejskiej, na uczelniach, w ośrodkach kultury, praktycznie w każdej sferze życia.

Organizatorzy dostrzegają problemy osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i sądzą, że istnieje potrzeba zorganizowania konferencji, która pełniłaby funkcję swego rodzaju tuby, przez którą osoby niepełnosprawne mogłyby powiedzieć, co ich najbardziej dotyka, jak postrzegają swoją sytuację i co wymaga zmiany. Sądzą, że oni sami najlepiej dostrzegą to, co nie działa jak powinno, wielokrotnie mają też konkretne rozwiązania danej sytuacji. Dlatego warto ich po prostu wysłuchać. Stąd zrodził się pomysł na temat konferencji „Zdaniem niepełnosprawnych”.

Niepełnosprawność jest rzeczywistością, która może dotknąć każdego, jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej w sposób pośredni. Jej przyczyny są różne – najogólniej rzecz biorąc, rozróżnia się niepełnosprawność, z którą człowiek się rodzi i tę nabytą w ciągu życia przez różnego rodzaju choroby, wypadki czy najzwyczajniej proces starzenia się. Dbając o osoby niepełnosprawne, dbamy tak naprawdę o nas wszystkich – o to dobro wspólne, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Myślimy, że na miejscu są tu słowa Św. Pawła „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe”.

Oczywistym jest, że na konferencji nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematu, możemy jedynie zasygnalizować najważniejsze kwestie. Jednak może być to początek głębszej dyskusji oraz impuls do podjęcia konkretnych kroków, aby osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej. A może nawet nasza konferencja zaowocuje współpracą miedzy różnymi środowiskami w tej sferze.

Podczas konferencji referaty zaprezentują: Dr Marta Cywińska, Monika Szymanek-Szawracka – doktorantka 3. roku pedagogiki stacjonarnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, Iwona Goossens – niewidoma absolwentka KUL, Daniel Kordulski – pracownik Centrum Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością, Barbara Szymańska – pedagog, wiceprezes Fundacji Audiodeskrypcja, ks. Łukasz Mikołajczyk – opiekun Drabiny Jakubowej – wspólnoty osób niepełnosprawnych oraz wolontariuszy, Małgorzata Książek – pracownik Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym (TPG) w Warszawie, Elżbieta Paradowska – pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS), w Warszawie, Dr Bawer Aondo-Akaa.

Dalsze informacje na stronie oraz zapisy:
www.zdaniemniepelnosprawnych.pl

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top