Dzieje się

Konferencja „Zdaniem Niepełnosprawnych” w sobotę w Sejmie

Fot. Paweł Kubala

Konferencja „Zdaniem Niepełnosprawnych” jest owocem rozmów z przedstawicielami różnych środowisk osób niepełnosprawnych, zarówno tych, których niepełnosprawność dotyka bezpośrednio, jak osób pracujących z nimi. Zasadniczym celem wydarzenia ma być podjęcie tematu funkcjonowania osób niepełnosprawnych w życiu codziennym – w komunikacji miejskiej, na uczelniach, w ośrodkach kultury, praktycznie w każdej sferze życia.

Dostrzegamy problemy osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i sądzimy, że istnieje potrzeba zorganizowania konferencji która pełniłaby funkcję swego rodzaju tuby, przez którą osoby niepełnosprawne mogłyby powiedzieć, co ich najbardziej dotyka, jak postrzegają swoją sytuację i co wymaga zmiany. Uważamy, że oni sami najlepiej dostrzegą to, co nie działa jak powinno, wielokrotnie mają też konkretne rozwiązania danej sytuacji. Dlatego warto ich po prostu wysłuchać. Stąd zrodził się pomysł na temat konferencji „Zdaniem niepełnosprawnych”. Bardzo zależało nam, żeby podczas konferencji wypowiadały się w miarę możliwości same osoby niepełnosprawne, ale nie zabraknie wśród nas również prelegentów, którzy co prawda są pełnosprawni, ale przez wiele lat pracowali z osobami z niepełnosprawnością i mają mnóstwo cennych uwag do przekazania.

Niepełnosprawność jest rzeczywistością, która może dotknąć każdego, jeśli nie bezpośrednio, to przynajmniej w sposób pośredni. Jej przyczyny są różne – najogólniej rzecz biorąc, rozróżnia się niepełnosprawność, z którą człowiek się rodzi i tę nabytą w ciągu życia przez różnego rodzaju choroby, wypadki czy najzwyczajniej proces starzenia się. Dbając o osoby niepełnosprawne, dbamy tak naprawdę o nas wszystkich – o to dobro wspólne, za które jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. Myślimy, że na miejscu są tu słowa Św. Pawła „Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełnicie prawo Chrystusowe”. Trzeba sobie nawzajem pomagać, skoro jest taka możliwość. Skoro możemy to zrobić, to zadbajmy o to, żeby osobom niepełnosprawnym żyło się choć trochę lepiej.

Zdajemy sobie sprawę, że na konferencji nie jesteśmy w stanie wyczerpać tematu, możemy jedynie zasygnalizować najważniejsze kwestie. Jednak może być to początek głębszej dyskusji oraz impuls do podjęcia konkretnych kroków, aby osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej. A może nawet nasza konferencja zaowocuje współpracą miedzy różnymi środowiskami w tej sferze.

Narodowa Organizacja Kobiet

Patronat nad konferencją objął portal Prawapolityka.pl. Udział weźmie m.in. dr Bawer Aondo-Akaa.

Zapisy na stronie: http://www.zdaniemniepelnosprawnych.pl

Termin konferencji: 14 października 2017

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top