Dzieje się

Konferencja „Doceńmy każde życie” – Tata w rodzinie

Fot. Pixabay

Kryzys ojcostwa przejawia się w kilku podstawowych pytaniach: czy panowie chcą być ojcami? Czy chcą być mężami? Czy chcą spędzać czas z rodzinami? Gdzie są mężczyźni? – Dr Błażej Kmieciak.

28 stycznia br. w budynku Sejmu odbyła się konferencja popularnonaukowa „Doceńmy każde życie”. Warto przypomnieć istotne treści podjęte podczas kolejnych prelekcji.

Dr Błażej Kmieciak, socjolog prawa, bioetyk, koordynator Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris podjął podczas konferencji temat: „Tata w rodzinie”. W swojej prelekcji mówił przede wszystkim o kryzysie ojcostwa, roli mężczyzny jako ojca i męża w rodzinie oraz o głównych problemach w życiu mężczyzny na tle rodziny.

Pytania, jakie powinien sobie zadać każdy mężczyzna, nie mogą skończyć się, zdaniem doktora, na pytaniu: Czy chcę założyć rodzinę? Ojcem nie jest się raz, ale zostaje na całe życie. Czy ojciec chce dzisiaj być w rodzinie? Nie tylko założyć ją, ale już ja mając, czy chce tam być? Czy ma świadomość tego, po co tam jest i jaka jest jego rola?

Problem obecności

Dr Kmieciak zauważył, że jednym z podstawowych problemów wyłączenia się mężczyzny z życia rodziny jest nadużywanie nowinek technologicznych typu smartphone czy tablet. Poprzez nadmierne korzystanie z nich ojciec może nie zauważać tego, co robią jego dzieci, nie słuchać tego, co do niego mówią. Wyłączają one emocjonalnie mężczyznę z życia w rodzinie.

Prelegent przytoczył przykład rodziców prezydenta Andrzeja Dudy, którzy zwrócili uwagę na to, że mężczyźni zapominają o swojej roli usprawiedliwiając się swoimi obowiązkami i często związanym z nimi brakiem czasu. Mężczyźni, zdaniem rodziców prezydenta, powinni pełnić rolę autorytetu w rodzinie.

Praca, obowiązki, zarabianie pieniędzy, walka o byt są ważne, jednak dzisiaj stanowi to swego rodzaju wymówkę do nieobecności w domu i w rodzinie. Z badań dr Pulikowskiego wynika, że problem jest taki, że w czasach dzisiejszych nie widać ojca przy pracy; ojciec wszedł w sferę anonimowości (kiedyś można było zobaczyć ojca np. pracującego w polu). Zapomina się o inwestycji emocjonalnej w rodzinie. Dr Pulikowski „kradnie” czas dla dzieci, ile może. Szuka luk, w których angażuje się w spędzanie czasu z dziećmi.

Dr Kmieciak przytoczył również słowa rabina Abrahama Skórki, który tłumaczył, że każde dziecko ma prawo do wzroku ojca.

Problem odpowiedzialności i anonimowości

Dr Kmieciak mówił, że mężczyźni często uważają, że za „wpadkę” odpowiedzialna jest wyłącznie kobieta i że powinna się wcześniej zabezpieczyć. W związku z tym nierzadko kobieta zostaje sama z ciążą oraz wychowaniem dziecka, co nieraz prowadzi ją do podjęcia decyzji o tzw. aborcji. Jest to wyraźna ucieczka od odpowiedzialności ze strony mężczyzn. Jan Paweł II podkreślał, że antykoncepcja nie jest jedynie pigułką, ale formą myślenia i rezygnacją z konsekwencji.

W Stanach Zjednoczonych poprzez in vitro mężczyzna może być ojcem wielu dzieci. Dawca ma być anonimowy żeby, m.in. nie płacić alimentów. W związku z tym problemem wielu dzieci jest problem tożsamości. Nieraz wyruszają na poszukiwania swoich biologicznych ojców, co powoduje często odkrycie licznego rodzeństwa przyrodniego. Poprzez właśnie to prawo mężczyzn do anonimowości w wielu krajach narodziły się już pewne grupy bez własnej tożsamości.

Problem wiary i emocjonalności

Prelegent w swoim przemówieniu poruszył także kwestię wiary, która, jego zdaniem, jest kluczowa w zrozumieniu roli męża i ojca w rodzinie. Profesor Duda (tata prezydenta) mówił, że modlitwa jest kluczowa w życiu rodziny, a także postrzeganiu ojca. Dr Kmieciak podążył za słowami papieża Jana XXIII, że „człowiek jest największy wtedy, kiedy klęka na kolanach”. Papież Jan Paweł II opowiadał nieraz, jak widział w swojej młodości ojca na kolanach, modlącego się. Wówczas w umyśle dziecka może pojawić się myśl: Jakim jest ten Bóg, że nawet ojciec przed Nim klęka? To właśnie poprzez obraz ziemskiego taty kształtuje się postać Ojca w niebie. Prelegent przytoczył słowa dr Wieji o tym, że to ojciec będzie odpowiadał przed Bogiem za całą rodzinę.

Czy w rodzinie jest ojciec czy go nie ma, młody mężczyzna i tak się do niego odnosi, do tego, który jest lub do takiego, za którym tęskni. To właśnie tata jest pierwszym mężczyzną, który pojawia się w ogóle w przestrzeni emocjonalnej kobiety. Ma również w sobie coś takiego, co można nazwać wykrywaczem zła (coś na wzór kobiecego instynktu macierzyńskiego). Podając rękę chłopakowi swojej córki, jest już w stanie powiedzieć czy to właściwy dla niej partner.

Wychowanie własnych dzieci, rodziny należy zacząć, zdaniem prelegenta, od samego siebie. Warto zauważyć, że to właśnie przykład jest jedyną metodą wychowania. Beata Pawlikowska mówiła, że z jej obserwacji i doświadczenia anoreksja jest w korelacji pomiędzy uzależnieniem ojca a poszukiwaniem wartości przez kobietę. Dr Kmieciak swoją prelekcję zakończył słowami prof. Półtawskiej: „Ojcostwo nie może być przypadkiem. Musi być wyborem mężczyzny i powołaniem”.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top