Wywiady

Kawęcki: Potrzebny powrót do klasycznych metod nauczania

Fot. Piotr Babisz

– Najważniejszym wyzwaniem polskiej edukacji jest powrót do klasycznego modelu nauczania i wychowania, rozwój szkolnictwa niepublicznego i zachowanie szkoły wolnej od demoliberalnej indoktrynacji, w tym przypadku indoktrynacji unijnej – uważa dr Krzysztof Kawęcki, wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej, radny klubu Prawicy Rzeczypospolitej w Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Jest pan z wykształcenia historykiem. Jakie powinny być pańskim zdaniem priorytety polskiego państwa w polityce historycznej, w odniesieniu zarówno do działań krajowych jak i międzynarodowych?

Na temat konieczności prowadzenia polityki historycznej powiedziano w ostatnim czasie już tak wiele, że teraz należy przejść z postulatów do realizacji. Niestety, poza deklaracjami nadal trudno dostrzec zintegrowany program państwowy a tym bardziej konkretne rozwiązania instytucjonalne. W tym zakresie brakuje nadal odpowiednich działań na rzecz przywrócenia do narodowej świadomości tradycji historyczno-kulturowej Kresów Wschodnich. Utworzenie Muzeum Kresów Wschodnich Rzeczpospolitej to pilne zadanie na dziś. Pierwszym, elementarnym wymiarem polityki historycznej powinna być edukacja historyczna w mediach publicznych. Następnym – promocja dobrego imienia Polski w świecie.

Jak ocenia pan obecne działania resortu edukacji, po ponad roku od wyborów?

W programie wyborczym PiS znalazły się dwa zasadnicze postulaty w zakresie edukacji: wiek pierwszoklasistów i likwidacja („wygaszanie”) gimnazjów. Mam wrażenie, że ten drugi postulat miał charakter zdecydowanie wyborczy. Absolutnie nie zgadzam się, że tzw. reforma ministra Handke obniżyła poziom polskiej edukacji. Przeczą temu chociażby różne raporty i wyniki badań, także międzynarodowych, które sytuują Polskę w czołówce krajów europejskich. Problemem polskiej edukacji nie jest ustrój szkoły a kwestia pozostawienia bądź likwidacji gimnazjów jest rzeczą wtórną.

Najważniejszym wyzwaniem polskiej edukacji jest powrót do klasycznego modelu nauczania i wychowania, rozwój szkolnictwa niepublicznego i zachowanie szkoły wolnej od demoliberalnej indoktrynacji, w tym przypadku indoktrynacji unijnej.

Prawica Rzeczypospolitej od dawna podkreśla, że powrót do zasad pedagogiki klasycznej oznacza rozwijanie i formowanie zarówno sprawności intelektualnych jak i moralnych oraz przekazywanie kanonu kulturowego zawartego w naukach humanistycznych. Powrót do klasycznych metod nauczania oznacza przywrócenie rangi nauczaniu historii, klasycznej literatury, poszerzenie możliwości nauczania łaciny. Edukacja klasyczna wypracowała metody wynikające z chrześcijańskiej antropologii filozoficznej pozwalające na właściwe formowanie umysłów uczniów.

Istotne jest również przywrócenie autorytetu nauczyciela i relacji mistrz-uczeń, dobry system kształcenia nauczycieli oraz odbiurokratyzowanie systemu edukacji na każdym jego poziomie. Oczywiście nauczyciel powinien być umotywowany także finansowo. Niestety Polska przeznacza na edukację niemal najmniej ze wszystkich krajów w Europie.

Prawica Rzeczypospolitej powołała w Sejmiku Województwa Mazowieckiego własny klub. Jakie zadania stawia przed sobą klub na resztę kadencji?

W Sejmiku Województwa Mazowieckiego po prostu będziemy realizowali nasz program na rzecz cywilizacji chrześcijańskiej, w zakresie spraw, które odnoszą się do kompetencji województwa. Przede wszystkim są to obszary kultury, dziedzictwa narodowego, polityki rodzinnej, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, promocji polskiej przedsiębiorczości i rolnictwa.

W zainteresowaniu Klubu Prawicy Rzeczypospolitej pozostawać będą wszystkie kwestie odnoszące się do województwa mazowieckiego ale priorytetem pozostaną, z naturalnych powodów, sprawy związane z naszymi okręgami wyborczymi – Warszawą, powiatami podwarszawskimi, okręgiem siedleckim.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top