Dzieje się

Wzruszające chwile na Kongresie Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych

Mgr Bartosz Remin i dr Bawer Aondo-Akaa podczas Kongresu Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych, 3 grudnia A.D. 2016. Fot. Grażyna Aondo-Akaa

3 grudnia A.D. 2016 w auli krakowskiego seminarium duchownego odbył się Kongres Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych, któremu przewodniczył dr Bawer Aondo-Akaa. Spotkanie zgromadziło wybitnych ekspertów i działaczy, którzy dyskutowali i wymieniali doświadczenia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. mec. Joanna Banasiuk, posłanka Anna Siarkowska, europoseł Marek Jurek, prof. Bogdan Chazan i Mariusz Dzierżawski. O czym mówili?

Prawdziwi przywódcy najpierw wyobrażają sobie porywającą przyszłość, a potem ją realizują” – te słowa amerykańskiego pisarza i ekonimisty Chrisa Lowney’a trafnie charakteryzują działalność doktora Bawera Aondo-Akaa. Ten krakowski teolog, działacz społeczny i polityk partii Prawica Rzeczypospolitej, znany jest z wielu działań na rzecz osób wykluczonych i niepełnosprawnych. Przyznaje, że jego wielką fascynacją na poziomie filozoficznym i duchowym jest pojęcie godności człowieka. Spotkanie, które zorganizował w Krakowie, było nie tylko okazją do pogłębienia wiedzy, ale również przestrzenią dialogu. Obecny na Kongresie Mariusz Dzierżawski, prezes Fundacji Pro-Prawo do Życia, mówił o konieczności ciągłego edukowania społeczeństwa i wpływania na opinię społeczną.  Podczas tej niezwykłej konferencji głos osób niepełnosprawnych słyszany był wyraźnie nie tylko z widowni, ale często także z mównicy.

Na początku Kongresu wystąpili działacze polityczni. Anna Maria Siarkowska z Klubu Kikiz ’15 mówiła o prawnej ochronie życia i przypomniała zebranym nauczanie św. Jana Pawła II w tej kwestii. Wyraziła również ubolewanie, że lojalność partyjna powstrzymuje posłów przed podjęciem konkretnych działań w celu respektowania prawa do życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.

Europoseł Mark Jurek, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, wskazywał błędy w rozumowaniu stojące za ideologią aborcyjną. Zwrócił uwagę na fakt, że zaburzenia cielesne, upośledzenie umysłowe, a nawet braki moralne nie umniejszają w niczym człowieczeństwa ani godności osoby. Przytoczył liczne przykłady osób niepełnosprawnych, które dokonały wybitnych czynów dla dobra ludzkości. Podkreślił również że tzw. „zakaz aborcji” w istocie jest obroną prawa każdego człowieka do narodzenia się i chroni wszystkie kobiety przed presją aborcyjną ze strony rodziców, partnera a nawet męża-tyrana. Trzeba pamiętać że wg badań amerykańskiego Elliot Institute aż 64% aborcji dokonywanych jest pod wpływem presji!

W Kongresie uczestniczył prof. Bogdan Chazan, który wygłosił referat pt. „Dziecko niepełnosprawne przed narodzeniem” i przybliżył zebranym zagadnienie diagnostyki prenatalnej. Podczas dyskusji z profesorem, swoim doświadczeniem podzieliła się Aleksandra Zielińska, studentka psychologii, blogerka i mistrzyni Polski w wyciskaniu sztangi leżąc. Ola urodziła się z rozszczepem kręgosłupa, wadą która jest jednym z najczęstszych wskazań do aborcji.

Na Kongresie obecni byli prawnicy: dr Joanna Banasiuk z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz dr hab. Tomasz Kornecki, który wyjaśniał, że polskie prawo jest wewnętrznie sprzeczne, gdyż dopuszczalność aborcji w przypadku chorych dzieci poczętych koliduje z Konstytucją RP i Ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka z 6 stycznia 2000 r.

Swoim doświadczeniem podzieliła się dr Marta Cywińska, której syn ma zespół Aspergera (łagodna postać autyzmu). Przeczytała zebranym wiersz o dziecku nienarodzonym i aborcji, który jej syn napisał sam, jako nastolatek. Utwór był niezwykle dojrzały w przedstawieniu emocji i krytycznej diagnozie współczesnych przemian obyczajowych. Doktor Cywińska podkreśla, że diagnoza nie jest wyrokiem i wiele trudności można pokonać poprzez pomysłową pracę z dzieckiem i wykorzystanie jego mocnych stron np. zamiłowania do porządkowania i segregowania różnych elementów. Przypomniała że wynalazca żarówki, Thomas Alva Edison został jako dziecko wyrzucony ze szkoły gdyż uznano go za upośledzonego! Natomiast jego matka, która sama była nauczycielką, pracowała z nim w domu i wykształciła geniusza który zrewolucjonizował świat. Podobnie wielki fizyk Albert Einstein przez lata był „kiepskim” uczniem, którego podejrzewano o opóźnienie w rozwoju umysłowym!

Wybitny biblista, o. prof. Stanisław Hałas zaprezentował nauczanie Biblii na temat osób niepełnosprawnych. Ukazał, że już w Pięcioksięgu autor natchniony wzywa do humanitarnego traktowania niepełnosprawnych, a wszelkie drwiny wobec niewidomych i głuchych spotykają się z najostrzejszym potępieniem. Jezus Chrystus był bardzo wrażliwy na sytuację osób niepełnosprawnych, przykazywał aby ubogich, chromych i niewidomych zapraszać na uczty. Uzdrowienia chorych były natomiast widzialnymi znakami nadejścia Królestwa Bożego.

Ojciec mgr Łukasz Mikołajczyk z zakonu orionistów przybył na Kongres z niemałym oddziałem osób niepełnosprawnych i wolontariuszy ze wspólnoty „Drabina Jakubowa”. Przypomniał zebranym o czymś oczywistym, a jednak często zapomnianym: Pomoc osobom niepełnosprawnym niezwykle ubogaca wolontariuszy. Wszyscy, niezależnie od swojej sprawności, jesteśmy braćmi, możemy wzajemnie cieszyć się sobą i wspierać w trudnościach. Dla wielu wolontariuszy, pomoc osobom niepełnosprawnym była drogą do przekraczania własnych granic, rozwoju przyjaźni, odkrycia talentów, rozeznania drogi zawodowej, a nawet do otwarcia się na relację z Bogiem!

Wśród prelegentów Kongresu, nie brakowało osób niepełnosprawnych. Swoim energicznym głosem ożywił debatę mgr Bartosz Remin, politolog. Opowiedział o wizerunku osoby niepełnosprawnej w mediach. Okazuje się, że przekazy medialne fałszują rzeczywistość przedstawiając niepełnosprawnych bądź jako bierne „ofiary losu” wręcz „nieporadne duże dzieci” czekające na wsparcie bądź jako „niezniszczalnych herosów” którzy osiągają wielkie rzeczy. Podkreślał, że osoby niepełnosprawne fizycznie to normalni ludzie którzy od większości społeczeństwa różnią się jedynie sposobem poruszania się. Sam jest osobą niepełnosprawną a jednocześnie kibicem który chodzi na mecze. Zwierzył się, że kiedyś zapytano go o to, czy niepełnosprawni też się zakochują…

Mgr Barbara Turek, pedagog, wygłosiła referat pt. „Samodzielność – sposób na szczęśliwe życie”. Dzieląc się własnym doświadczeniem, ukazywała, jak ważna dla osoby niepełnosprawnej jest wolność decydowania o swoim życiu. Zwróciła uwagę na konieczność pracy z rodzicami osób niepełnosprawnych aby nie wyręczali swoich dzieci we wszystkim i nie odbierali im inicjatywy.

O swoim życiu opowiedzieli mgr Adam Gretka i mgr Natalia Gretka, małżeństwo dwóch osób niepełnosprawnych. Wyjaśniali jak radzą sobie z codziennymi sprawami oraz to, jak wiele zawdzięczają Katolickiemu Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika” w Krakowie.

Na zakończenie naukowej części Kongresu, wystąpiła mgr Barbara Pajchert – dziennikarka, religioznawczyni, filozof i coach. Tematem jej wystąpienia była „Niepełnosprawność w blogosferze”. Zaprezentowała bardzo ciekawe blogi osób niepełnosprawnych, często poświęcone najróżniejszym pasjom, podróżom czy twórczości. Szczególną uwagę zwróciła jednak na bloga literackiego, na którym prezentowana jest powieść w odcinkach pt. „Pan Heretyk” (http://panheretyk.blogspot.com/). Wtedy na scenę została zaproszona autorka bloga, mgr Katarzyna Waliczek, absolwentka filozofii UJ, obecnie studentka pedagogiki specjalnej. Zdumienie mógł wzbudzić fakt, że na scenę weszła samodzielnie, a jej wygląd czy sposób poruszania się, nie zdradzał żadnych oznak niepełnosprawności. Kasia urodziła się z zespołem Turnera, wadą genetyczną która jest w Polsce wskazaniem do legalnej aborcji. Ostatnie minuty przed przerwą obiadową pozwoliły jej opowiedzieć nieco o sobie i o powstaniu powieści.

Po przerwie obiadowej nastąpiła część artystyczna, podczas której uczestncy Kongresu obejrzeli film dokumentalny „Konrad i przyjaciele” w reżyserii Huberta Wawrzkowicza. Następnie zebrani mogli lepiej poznać terapeutyczną funkcję teatru dzięki mgr Aleksandrze Barczyk ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Karol Mroziewski przybliżył rolę fotografii w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Spotkanie zakończył wieczór autorski niepełnosprawnej poetki Marty Dąbkowskiej.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top