Czyste technologie węglowe

Polska, ze względu na oparcie swojej energetyki na węglu, stoi przed nieuchronnym wyzwaniem jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez tzw. dekarbonizację, przy jednoczesnej konieczności wykorzystywania energii zawartej w węglu jako podstawowego, nie mającego substytutu surowca energetycznego nie tylko w Polsce ale również w całej Europie i na Świecie. Szansą na realizację obu celów są … Czytaj dalej Czyste technologie węglowe