Mówią w mediach

Europosłowie w obronie Polski

Fot. Wikimedia Commons

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny (ECPM) ze zdecydowaną dezaprobatą odnosi się do ataków podjętych w Parlamencie Europejskim na działania polskiego społeczeństwa cywilnego w obronie życia dzieci nienarodzonych – oświadczyli europosłowie ECPM Marek Jurek, Peter van Dalen, Branislav Skripek, Arne Gericke i Bas Belder.

Pełna treść oświadczenia:

Europejski Chrześcijański Ruch Polityczny ze zdecydowaną dezaprobatą odnosi się do ataków podjętych w Parlamencie Europejskim na działania polskiego społeczeństwa cywilnego w obronie życia dzieci nienarodzonych.

Przede wszystkim Unie Europejska nie ma kompetencji do wypowiadania się na temat aborcji, co wielokrotnie potwierdzała Komisja Europejska.

Ponadto artykuł 2 Karty Praw Podstawowych, który mówi, że „każdy ma prawo do życia”, jest otwarcie naruszany przez większość państw Unii Europejskiej, a Polska należy do mniejszości krajów, które nadal wcielają go w życie w najszerszej formie, czyli od poczęcia do naturalnej śmierci.

Natomiast orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 mówiące, że „życie w demokratycznym państwie prawa musi pozostawać pod ochroną konstytucyjną w każdym stadium jego rozwoju”, może służyć za przykład innym krajom Europy.

Nawet ci, którzy z tym Orzeczeniem się nie zgadzają – powinni pamiętać, że stanowi ono cześć demokratycznego porządku prawnego suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej.

Oryginalny tekst oświadczenia po angielsku jest dostępny tutaj.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top