Opinie, Analizy i Wywiady

„Ziemia dla młodych” to pomysł niesprawiedliwy i nieprzemyślany

Fot.EU Social

PSL zaproponowało, by rozdawać państwową ziemię rolną powracającym do Polski emigrantom. – Pomysł ten jest nieprzemyślany, niesprawiedliwy i służy głównie napędzaniu elektoratu byłej partii rządzącej – ostrzega dr inż. Michał Domińczak, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Jak zaznacza, każda działka budowlana musi posiadać dostęp do drogi publicznej oraz odpowiedniej infrastruktury. Tymczasem większość odłogowanych terenów rolnych, które miałyby być rozdawane, znajduje się poza zwartymi skupiskami zabudowy, z dala od dróg i sieci technicznych.

– Po drugie, to gminy, a nie rząd decydowałyby o zabudowie przekazywanych terenów, więc bez zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym nie da się skutecznie zrealizować takiego pomysłu – przypomina ekspert CA KJ.

Dr inż. Michał Domińczak podkreśla też, że autorzy pomysłu nie wskazują kosztów ani źródeł finansowania programu, a z oczywistych względów należałoby wprowadzić zakaz obrotu takimi nieruchomościami przez co najmniej 25-30 lat.

– Nie można zapomnieć, że tereny, które PSL zamierza przeznaczyć pod zabudowę, to wspólny majątek całego społeczeństwa – wskazuje ekspert. – Z tego względu nie powinny być rozdawane za darmo, ale mimo wszystko sprzedawane. Nie wiadomo również, dlaczego tak duże wsparcie miałoby dotyczyć głównie reemigrantów, którzy dysponują z reguły większym kapitałem niż ich rówieśnicy w kraju.

Pełną wersję komentarza można przeczytać na łamach miesięcznika „Nowa Konfederacja”.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top