Informacje

Soros chce walczyć o aborcję w Polsce

Fot. Pixabay

Wsparcie walki o legalizację zabijania dzieci w prenatalnej fazie ich życia w Irlandii, a potem w Polsce zakłada strategia na lata 2016–2019 organizacji Women’s Rights Program (WRP) – części Open Society Foundations, fundacji założonej przez George’a Sorosa. Do informacji dotarli hakerzy z serwisu DC Leaks.

Założeniem strategii jest legalizacja zabijania ludzi w prenatalnej fazie ich życia w takich krajach, w których przewagę mają konserwatyści i katolicy, aby pokazać światu, że nawet tam wprowadzenie cywilizacji śmierci jest możliwe. Na pierwszy ogień ma pójść Irlandia. W razie sukcesu – rozpocznie się podobna walka w kolejnych krajach. Strategia wymienia z nazwy tylko jeden z nich – Polskę.

Soros chce do 2019 roku zbudować sieć organizacji walczących z prawną ochroną dzieci poczętych – zarówno poprzez niedopuszczenie do wprowadzenia nowych przepisów antyaborcyjnych, jak i zniesienie tych już obowiązujących. Cora Sherlock, wiceprzewodnicząca irlandzkiej organizacji Pro Life Campaign, określiła te działania jako „wyraz pogardy dla Irlandczyków”.

W Irlandii w 1983 roku wprowadzono poprawkę do konstytucji, która mówi o tym, że państwo stoi na straży życia poczętego, robiąc wyjątek tylko w wypadku zagrożenia życia matki. Zostało to poprzedzone referendum ogólnokrajowym w tej sprawie. Równocześnie z wprowadzeniem konstytucyjnej ochrony życia ludzkiego, kolejne rządy Irlandii inwestują w ochronę medyczną życia poczętego. Dlatego też liczba poronień lub sytuacji, gdy ciąża zagraża życiu matki, jest relatywnie niska – dużo niższa niż w sąsiedniej Wielkiej Brytanii.

Źródło: polskie-echo.com

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top