Opinie, Analizy i Wywiady

„Silna Armia gwarancją bezpiecznej Polski”

Fot. Prawica Rzeczypospolitej

– Dziś w sytuacji zaostrzenia sytuacji międzynarodowej i narastającego zagrożenia pokoju konieczne jest wzmocnienie polskiej armii. Polska potrzebuje silnej armii jako fundamentalnego gwaranta swojej niepodległości – można przeczytać w dzisiejszym oświadczeniu Prawicy Rzeczypospolitej.

Pełna treść oświadczenia:

17 września to rocznica przypominająca cenę, jaka Polska zapłaciła za wierność zasadom cywilizacji chrześcijańskiej, za opór zarówno wobec nazistowskich Niemiec, jak i Związku Sowieckiego.

Pamięć o zbrodniczej agresji sowieckiej na narody Europy środkowej powinna stać się istotnym elementem europejskiej świadomości historycznej.

Oczekujemy od opinii publicznej państw Unii Europejskiej wypełnienia obowiązku pamięci wobec walki narodów Europy Środkowej i Wschodniej o wolność swoją i o wolność nas wszystkich.

Prawica Rzeczypospolitej po raz kolejny przypomina o konieczności definitywnego potępienia komunizmu przez władze Unii Europejskiej i wszystkie zrzeszone w niej państwa.

Dziś w sytuacji zaostrzenia sytuacji międzynarodowej i narastającego zagrożenia pokoju konieczne jest wzmocnienie polskiej armii. Polska potrzebuje silnej armii jako fundamentalnego gwaranta swojej niepodległości. Wzywamy europejskie kraje NATO do wywiązania się z podjętych zobowiązań finansowych dotyczących własnych armii.

W imieniu Prawicy Rzeczypospolitej:

(-) Krzysztof Kawęcki
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marian Piłka
Wiceprezes Prawicy Rzeczypospolitej

(-) Marek Jurek
Prezes Prawicy Rzeczypospolitej

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top