Informacje

Przyszły tydzień pod znakiem życia

Fot. Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Na przyszłotygodniowym posiedzeniu Sejm ma się zająć m.in. obywatelskim projektem ustawy poszerzającej zakres ochrony życia ludzkiego od poczęcia, zgłoszonym przez środowiska lewicowe projektem zawężającym zakres ochrony życia od poczęcia, jak również projektem Prawicy Rzeczypospolitej „w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro”.

W dniach 21-23 września (środa – piątek) odbędzie się 26. posiedzenie Sejmu RP. Na najważniejszy temat tego posiedzenia wyrasta sprawa zakresu ochrony życia ludzkiego, bo posłowie będą rozpatrywać aż trzy projekty w tej sprawie.

Pierwszy z nich – zakładający poszerzenie zakresu ochrony życia – zgłoszony m.in. przez Fundację Pro – Prawo do życia i Instytut Ordo Iuris, zyskał poparcie niemal pół miliona Polaków. Uzasadnienie do projektu przedstawi w Sejmie, reprezentująca Komitet Inicjatywy Ustwodawczej dr Joanna Banasiuk z Instytutu Ordo Iuris.

Drugi z nich – zakładający zawężenie zakresu ochrony życia – zgłoszony przez środowiska lewicowe, zyskał poparcie niewiele ponad 200 tys. osób, a prawnicy z Instytutu Ordo Iuris wskazywali na nieprawidłowości podczas zbiórki podpisów. Uzasadnienie do projektu przedstawi w Sejmie, reprezentująca Komitet Inicjatywy Ustwodawczej była działaczka Unii Pracy, a potem założonego przez Janusza Palikota „Twojego Ruchu” Barbara Nowacka.

Trzeci z projektów dotyczy ochrony życia dzieci poczętych in vitro. Poparcie dla projektu, oprócz inicjatora – dr Jana Klawitera z Prawicy Rzeczypospolitej – wyraziła m.in. grupa posłów Kukiz’15 (m.in. Paweł Kukiz) oraz Marek Biernacki z PO. Uzasadnienie do projektu przedstawi w Sejmie jego inicjator – poseł Prawicy Rzeczypospolitej Jan Klawiter.

Na temat potrzeby ochrony życia ludzkiego wypowiedział się m.in. Ojciec Święty Franciszek podczas swojej wizyty w Polsce. – Życie musi być zawsze przyjęte i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jesteśmy powołani, aby je szanować i troszczyć się o nie – powiedział. Zauważył także, że „do zadań państwa, Kościoła należy towarzyszenie i konkretna pomoc wszystkim, którzy znajdują się w sytuacji poważnej trudności, aby dziecko nigdy nie było postrzegane jako ciężar, a jako dar, a osoby najsłabsze i najuboższe nigdy nie były pozostawione same sobie”. Kilka dni temu podobne słowa, ale szerzej – w odniesieniu do wszystkich wierzących – przedstawił w Rzymie. – Ludzie wiary powołani są, by bronić życia na każdym jego etapie, integralności fizycznej i podstawowych swobód, jak wolność sumienia, opinii, słowa i religii. Mamy ten obowiązek, bo wierzymy, że Bóg jest stworzycielem, a my narzędziami w Jego rękach, by doprowadzić do tego, że wszyscy ludzie będą respektowani w swej godności i prawach, i będą mogli realizować się jako osoby – powiedział papież.

Dziś w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Fundacji Pro – Prawo do Życia i Kukiz’15 w sprawie ochrony życia. Jak zauważyła Anna Kiljan z Fundacji Pro-Prawo do życia, obecnie obowiązująca ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży pozwala na zabijanie blisko tysiąca dzieci rocznie. – Tak przynajmniej wynika ze sprawozdania Ministra Zdrowia. Z tego prawie 90 proc. to są dzieci jedynie podejrzane o chorobę: zespół Downa lub zespół Turnera. Takim właśnie dzieciom odmawia się prawa do życia. Mówi się o nich, że ich życie nie jest warte przeżycia – podkreśliła. Anna Maria Siarkowska, poseł Kukiz’15 zaznaczyła, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której „polskie prawo dyskryminuje ludzi ze względu na wiek, okoliczności poczęcia czy stan zdrowia”, a skandalem jest sytuacja, w której polskie państwo pozwala na to, żeby mimo obowiązywania tych niesprawiedliwych praw, nawet do nich się nie stosować, „pozwalając na to, by NFZ finansował te aborcje, które nie są legalne”. Siarkowska zapewniła, że posłowie będą domagać się wyjaśnień od Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Jak informuje portal 300polityka.pl, debata w sprawie ochrony życia roczpocznie się w Sejmie w czwartek 22 września o godzinie 15:15. Najpierw będzie rozpatrywany projekt rozszerzający jej zakres, a następnie zawężający. Potem, po zakończeniu tej debaty, co jest planowane na 17:45, posłowie zajmą się projektem „w obronie życia i zdrowia nienarodzonych dzieci poczętych in vitro”.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top