Informacje

Wstępny projekt budżetu przyjęty przez Rząd

Fot. Pixabay

Rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2017. Projekt zakłada m. in. wzrost płac na poziomie 5 proc., a także wzrost zatrudnienia i rozwój gospodarki. Planowany deficyt ma wynieść niemal 60 mld zł.

Zgodnie z założeniami projektu przyjętego przez rząd, deficyt ma być nie większy niż 59,3 mld zł – poinformował po czwartkowym posiedzeniu rządu minister finansów Paweł Szałamacha. Oznacza to, że deficyt sektora finansów publicznych w 2017 roku wyniesie 2,9 proc. PKB. Projekt zakłada wzrost PKB na poziomie 3,6 proc., wzrost zatrudnienia na poziomie 0,7 proc., wzrost płac na poziomie 5 proc. oraz wzrost spożycia prywatnego w ujęciu nominalnym o 5,5 proc. Jednocześnie spodziewana jest inflacja na poziomie 1,3 proc.

Przy przygotowaniu projektu budżetu trzeba było wyważyć realizację programów prospołecznych i prorozwojowych z koniecznością stworzenia odpowiedzialnego budżetu – mówiła w czwartek premier Beata Szydło.

To nie była łatwa dyskusja. To nie była łatwa dyskusja nad przygotowaniem projektu budżetu takiego, który wyczerpałby oczekiwania wszystkich resortów. Z drugiej strony, ten najważniejszy cel, który sobie stawiamy, czyli zrealizować priorytety programu, który przyjął rząd wobec obywateli: programów prospołecznych, programów proinwestycyjnych i też tych wiele potrzeb, które związane są z bezpieczeństwem, z edukacją – dodała premier.

Premier Szydło podkreślała również, że rząd dąży do odbudowania wpływów podatkowych oraz do utrzymania finansów publicznych w jak najlepszej kondycji. – Jesteśmy zdeterminowani, żeby odbudowywać dochody podatkowe budżetu państwa, żeby uszczelniać system, wydawać pieniądze racjonalnie i przede wszystkim utrzymać stan finansów publicznych w jak najlepszej kondycji, żeby był niski deficyt – mówiła na czwartkowej konferencji.

Premier zaznaczyła również, że rząd chce, aby budowany system finansowy państwa był stabilny i przewidywalny, przy jednoczesnej realizacji najważniejszych celów. Gabinet Beaty szydło chce: móc powiedzieć, że odbudowujemy finanse państwa, że tworzymy system, który jest stabilny, który jest przewidywalny. A z drugiej strony realizujemy te najważniejsze priorytety, najważniejsze cele, które zakłada rząd, związane z naszą polityką prorodzinną, prospołeczną, polityką bezpieczeństwa, i najważniejsze wyzwanie – czyli polityka rozwojowa – powiedziała premier.

Jak mówił minister Szałamacha, w przyszłym roku również będzie realizowany powszechny program Rodzina 500+, a środki na ten cel zostały już zabezpieczone w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Jak wyjaśniła Beata Szydło, przedstawiony w czwartek projekt będzie jeszcze konsultowany z Radą Dialogu Społecznego.

-Czekamy na uwagi. Ale też jeszcze przez pewien czas – do końca września i do momentu, kiedy przyślemy już ostateczny projekt przyjęty przez Radę Ministrów do Sejmu, będą trwały nadal prace w resortach i będą trwały prace przede wszystkim w resorcie finansów – dodała.

Źródła: gosc.pl, premier.gov.pl

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top