Informacje

Prof. Chazan prawomocnie uniewinniony

Fot. Facebook.com/profesorchazan

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej podtrzymał swoje postanowienie z 30 maja 2015 r. i umorzył postępowanie wyjaśniające w sprawie wyrażonej przez prof. Bogdana Chazana odmowy przeprowadzenia aborcji u pacjentki szpitala im. Świętej Rodziny. Jego działanie było zgodne z przepisami Ustawy o Zawodzie Lekarza i Lekarza Dentysty oraz Kodeksem Etyki Lekarskiej.

– Rozstrzygnięcie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ma zasadnicze znaczenie dla utrwalenia charakteru zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego. Wraz z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie klauzuli sumienia, głos Rzecznika zabezpiecza misję zawodową lekarzy przed jej zawłaszczeniem przez logikę publicznie regulowanych roszczeń i zobowiązań. Co więcej, w perspektywie bioetycznej, orzeczenie samorządu lekarskiego ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania prymatu godności człowieka tam, gdzie wykonywanie zawodu lekarza dotyka spraw życia i śmierci. Jedynie niezależność lekarza, działającego zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i sumieniem, może być gwarantem należytej realizacji praw pacjenta – powiedział mec. Jerzy Kwaśniewski, Prezes Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik i obrońca prof. Bogdana Chazana.

Jeszcze w maju 2015 roku swoje postępowanie umorzyła prokuratura, uznając że działanie lekarza nie narażało pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nie stanowiło przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków.

Obecnie toczy się postępowanie przed sądem pracy o przywrócenie lekarza na stanowisko dyrektora szpitala. Decyzję o zwolnieniu podjęła Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top