Informacje

Prezydent podpisał trzy nowe ustawy

Prezydent Andrzej Duda podpisał trzy ustawy: o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu i innych ustaw skutkuje wprowadzeniem ustawowej stawki minimalnej wynagrodzenia w przypadku umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Stawka ta odnosi się do wynagrodzenia, przysługującego przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi, i ma charakter godzinowy. Ma to na celu zapobieżenie dalszemu nadużywaniu cywilnoprawnej zasady swobody umów.

Zmiany w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego mają na celu zniesienie niektórych obowiązków o charakterze biurokratycznym, które komplikują zarówno działalność nauką i dydaktyczną, jak i działania czysto organizacyjne i zarządcze. Przykładem jest zniesienie części obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.

Nowelizacja przepisów dotyczących transportu kolejowego jest konieczna w obliczu realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ma na celu przyspieszenie i uproszczenie prac związanych z przygotowaniem i wykonaniem kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

Źródło: telewizjarepublika.pl

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top