Opinie, Analizy i Wywiady

Winnicki: Pasterze, którzy wiodą swoje owce na rzeź, to źli pasterze

Prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki, komentując słowa papieża Franciszka, że każdy muzułmański uchodźca ma oblicze Boga, powiedział, iż „jako wierzący i praktykujący katolik, znający historię Kościoła” sprzeciwia się zdecydowanie tej retoryce. – Uważam, że ona z roztropnością katolicką, z duchem odpowiedzialności za powierzoną wspólnotę nie ma niestety nic wspólnego i na szczęście to nauczanie Franciszka nie przynależy do katalogu nieomylności – stwierdził.

Fot. Facebook

Fot. Facebook

Tutaj papież jest jak najbardziej omylny i to fatalnie omylny jeśli chodzi o to, jakie skutki ma to dla całej Europy – ocenił Winnicki. – Nie uważam, żeby jego słowa i prezentowane przez niego fałszywe miłosierdzie były czymś dobrym dla Polski i dla Europy. Uważam, że to, co jest głoszone, wskazuje na głębokie niezrozumienie sytuacji, w jakiej znajduje się Polska i Europa – powiedział.

Chciałem przypomnieć wszystkim duchownym, że ich pierwszym zadaniem w stosunku do muzułmanów jest ich nawracać. Tak, szanowni księża. Pierwszym obowiązkiem w stosunku do muzułmanów nie jest umożliwiać im mordowanie chrześcijan. Pierwszym obowiązkiem jest nawracać ich na religię katolicką. I do tego bym zachęcał, ponieważ pasterze, którzy wiodą swoje owce na rzeź, to są źli pasterze – podkreślił.

Źródło: prawy.pl

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top