Informacje

Węgry: referendum ws. obowiązkowego przyjmowania uchodźców

 Prezydent Węgier Janos Ader ogłosił datę referendum  w sprawie obowiązkowych kwot przyjmowania uchodźców.

Fot. Facebook

Fot. Facebook

Referendum odbędzie się 2 października br., a osoby biorące w nim udział odpowiedzą na pytanie: Czy chce Pan/Pani, by Unia Europejska mogła zarządzać również bez zgody parlamentu obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy?”

Premier Viktor Orban jest zdania, że obecna polityka migracyjna UE przyczyni się do wystąpienia ze Wspólnoty następnych jej państw członkowskich, a organizowane na Węgrzech referendum ma udowodnić, że można temu przeciwdziałać. Należałoby w tym celu opracować „taką politykę migracyjną, która odpowiada potrzebom ludzi i nie sprawia, że staje się nieuniknione występowanie przeciwko niej z narażeniem własnego członkostwa w UE” – oznajmił premier Węgier.

Źródło: wpolityce

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top