Informacje

Szydło: Nigdy nie spoczniemy, póki do Polski nie wróci każdy Polak

Premier Beata Szydło zapowiedziała, że jej rząd nie spocznie, dopóki każdy Polak i każda Polka, którzy tego chcą, nie wrócą do Polski. 

Swoje słowa premier wygłosiła podczas spotkania z repatriantami w Pułtusku z okazji 80. rocznicy pierwszej masowej deportacji Polaków do Kazachstanu. Beata Szydło podkreślała również, jak ważna jest nauka miłości do ojczyzny czerpana od tych,  „których sowieckie władze zmusiły do opuszczenia ziemi”.

Repatrianci, potomkowie tych, którzy zostali wygnani ze swoich domów, ze swojej Ojczyzny to ludzie, którzy całym swoim życiem świadczyli o tym, że Polska, miłość do Polski, to jest wielka wartość, która czyni cuda i dzięki której możemy być nie tylko dumnym narodem, ale dzięki niej przetrwaliśmy tak wiele przeciwności, potrafiliśmy pokonać trudności, złamać bariery, zrzucić okowy, które pętały nasza Ojczyznę, bo dzięki swoim obywatelom Polska trwa i trwać będzie – mówiła szefowa Rady Ministrów.

Łącznie deportowanych przez władze sowieckie do Kazachstanu zostało ok. 60 tys. Polaków. Wówczas Kazachstan był  Kazachską Socjalistyczną Republika Sowiecką.

Źródło: pch24.pl

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top