Informacje

Komisja Europejska zostanie odwołana?

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej Marek Jurek, poseł do Parlamentu Europejskiego zasiadający w klubie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, przedstawił na forum klubu wniosek o odwołanie Komisji Europejskiej.

Jean-Claude Juncker. Fot. Wikimedia Commons

Jean-Claude Juncker.
Fot. Wikimedia Commons

Marek Jurek jest jednym z pięciu europosłów należących do Europejskiego Chrześcijańskiego Ruchu Politycznego (ECPM) – europejskiej partii politycznej, zasiadającej w Parlamencie Europejskim w klubie EKR. Już wcześniej apelował o dymisję Komisji Europejskiej, teraz przedstawił projekt wniosku w tej sprawie.

Pełna treść dokumentu:

Parlament Europejski
– uwzględniając art. 17 ust. 8 Traktatu o Unii Europejskiej i art. 234 TFUE,
– uwzględniając art. 119 Regulaminu,
A. mając na uwadze, że decyzja Wielkiej Brytanii o odejściu z Unii Europejskiej otwiera największy kryzys w historii europejskiej integracji
B. mając na uwadze, że w okresie narastania tego kryzysu kierownictwo Komisji Europejskiej otwierało w Unii Europejskiej nowe pola konfliktów z poszczególnymi państwami Unii Europejskiej
C. mając na uwadze, że kierownictwo Komisji Europejskiej ponosi bezpośrednią odpowiedzialność zarówno za eskalację kryzysu imigracyjnego i związane z tym dramaty ludzkie, jak i za gwałtowne spory wewnątrz Unii Europejskiej, wywołane skrajnymi propozycjami forsowanymi przez Komisję w kwestii polityki imigracyjnej
D. mając na uwadze, że działania Komisji wobec Polski w sposób wyraźny uzurpowały sobie kompetencje zastrzeżone traktatowo dla mechanizmu międzyrządowego realizowanego przez Radę Europejską
E. mając na uwadze niezdolność obecnego kierownictwa Komisji Europejskiej do zaproponowania rzeczywistych zmian w polityce Unii Europejskiej
1. uznaje, że Komisja Europejska ponosi wielką część odpowiedzialności za obecny kryzys współpracy europejskiej
2. uchwala wotum nieufności dla Komisji
3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego wniosku o wotum nieufności, jak również do poinformowania przewodniczącego Rady i przewodniczącego Komisji o wyniku głosowania nad tym wnioskiem na posiedzeniu plenarnym.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top