Informacje

Powstanie polski Yad Vashem?

Poseł Wojciech Bakun z Kukiz’15 zapowiedział złożenie w Sejmie projektu ustawy tworzącej placówkę, która m.in. odznaczałaby osoby, które uchroniły Polaków w czasie ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego (podobnie, jak osoby ratujące Żydów w czasie II wojny światowej, odznacza Instytut Yad Vashem). Inicjatywa opiera się na pomyśle Piotra Szelągowskiego z Bezprzesady.com sprzed kilku lat.

Placówka z jednej strony odznaczałaby osoby ratujące Polaków (w tym przede wszystkim Ukraińców, dzięki którym wielu naszych rodaków ocalało z Rzezi Wołyńskiej), a z drugiej przypominała o ludobójstwie dokonywanym na ludności polskiej w czasie II wojny światowej. Na podobnej zasadzie działa obecnie w Izraelu Yad Vashem.

Chcielibyśmy powołać instytut lub inną formę nagrodzenia, upamiętnienia osób, Ukraińców, którzy poświęcili życie swoje, często też swoich rodzin tylko w duchu dobrosąsiedztwa i ratowania swoich sąsiadów – powiedział poseł portalowi Prawy.pl. – Chcemy pokazać to, że ustawa o 11 lipca, chociaż błędnie jest przedstawiana jako ustawa w jakiś sposób konfrontująca nas z Ukraińcami, nie jest nią i nie ma w niej nic o potępieniu organizacji, ale o upamiętnieniu. Tą ustawą chcemy pokazać, że byli Ukraińcy, którzy potrafili się temu [banderyzmowi – przyp. red.] przeciwstawić – dodał.

Projekt ma zostać złożony w Sejmie w lipcu, a jego treść ma zostać poddana szerokim konsultacjom społecznym.

Źródło: prawy.pl

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top