Opinie, Analizy i Wywiady

Apel do posłów PE z PO i PSL o jedność w polityce imigracyjnej

W tym tygodniu w Sejmie odbyła się konferencja prasowa Prezesa Prawicy Rzeczypospolitej, posła do Parlamentu Europejskiego Marka Jurka podczas której zaapelował on ponownie do posłów PE z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego o jedność w kwestii europejskiej polityki imigracyjnej. Przede wszystkim chodzi o reakcje na sytuację pogłębiającego się kryzysu humanitarnego imigrantów a także konkretną pomoc dla prześladowanych przez większość islamską chrześcijan przebywających w obozach dla uchodźców.

Fot. Piotr Łysakowski

Fot. Piotr Łysakowski

Chciałbym zaapelować do kolegów z innych klubów parlamentarnych Parlamentu Europejskiego o poparcie tej rezolucji nie tylko na sali obrad bo nie mam wątpliwości, że jeżeli ta rezolucja będzie poddana w końcu ocenie to zyska szerokie poparcie, ale zanim jakikolwiek projekt rezolucji wchodzi pod obrady musi przejść przez konferencję przewodniczących. W związku z tym, apelując do wszystkich kolegów od lewa do prawa, kieruje szczególny apel do kolegów z Platformy Obywatelskiej i PSL żeby, jako że są członkami największej grupy w Parlamencie Europejskim, wpłynęli na kierownictwo swojego klubu, że by rezolucja o prześladowaniach chrześcijan w ośrodkach dla uchodźców trafiła w końcu pod obrady parlamentu. […] To jest apel humanitarny, ponieważ tu chodzi po prostu o prześladowanych – mówił Marek Jurek w Sejmie

Prezes Prawicy Rzeczypospolitej odwoływał się do projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego od pół roku oczekującego na rozpatrzenie i mającym wesprzeć ochronę chrześcijan znajdujących się wśród emigrantów przed prześladowaniami na tle religijnym. Bezpośrednią przyczyną powstania projektu są powtarzające się przypadki aktów przemocy wobec chrześcijan przebywających na terenie UE. Projekt wzywa zatem władze UE oraz media unijne do składania doniesień o aktach nienawiści w stosunku do chrześcijan; wzywa wszystkie odnośne organy władzy do zapobiegania aktom prześladowania chrześcijan; wzywa rządy do umożliwienia i przyspieszenia relokacji prześladowanych chrześcijan z obozów, gdzie ich bezpieczeństwo jest zagrożone.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top