Informacje

Zgromadzenie Narodowe z okazji 1050-lecia Chrztu Polski

Chrzest Polski - obraz Jana Matejki.

W stolicy Wielkopolski odbyło się posiedzenie  Zgromadzenia Narodowego, mające na celu uczczenie 1050-lecia Chrztu Polski. Obecni na nim byli  m. in. posłowie i senatorowie, Prezydent RP, członkowie rządu na czele z premier Beatą Szydło. Było to pierwsze wyjazdowe posiedzenie ZN.

Chrzest Polski - obraz Jana Matejki.

Chrzest Polski – obraz Jana Matejki.

Zgromadzenie Narodowe jest konstytucyjnym organem RP, składającym się z obradujących wspólnie Sejmu i Senatu przy okazji okoliczności szczególnie doniosłych, np. przy odbieraniu przysięgi od nowo wybranego prezydenta. Jednakże dzisiejsze posiedzenie jest kolejnym dniem obchodów rocznicy Chrztu Polski. Biorą w nim udział parlamentarzyści wszystkich środowisk politycznych, prezydent Andrzej Duda z małżonką, członkowie Rady Ministrów na czele z premier Szydło, przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego oraz członkowie Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem metropolity poznańskiego, abp. Stanisława Gądeckiego. Posiedzenie ZN otworzył i przewodniczy mu Marszałek Sejmu RP, Marek Kuchciński.

-Niech to źródło, z którego czerpały pokolenia, pozostanie obecne w naszych czasach i w przyszłości –  zaapelował Kuchciński, podkreślając również, że z chwilą przyjęcia chrztu przez Mieszka I, dzieje Polski połączone zostały z losami Kościoła Powszechnego, a wiara rzymskokatolicka nadaje polskiej wspólnocie tożsamość.

W trakcie zgromadzenia, została przyjęta uchwała w następującym brzmieniu:

„W 1050. rocznicę przyjęcia chrześcijaństwa na naszych ziemiach wyrażamy wdzięczność twórcom państwowości i wszystkim pokoleniom Polaków, którzy wiernie trwali przy zasadach wyznaczających naszą tożsamość. Dziejowa decyzja księcia Mieszka I, który dzięki czeskiej księżnej Dobrawie przyjął chrzest w roku 966, włączyła nas w krąg cywilizacyjny Europy Zachodniej, co zostało rychło potwierdzone na Zjeździe Gnieźnieńskim w 1000 roku.
Wspólnota łacińskiej Europy dzięki Polsce poszerzała swój zasięg, gdy pochodząca z Węgier św. Jadwiga, królowa, pojęła za męża Władysława Jagiełłę, pierwszego z wielkiej dynastii, za czasów której powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów, państwo tolerancji i wielu kultur, stanowiące Chrześcijaństwo przyniosło nam zbiór wartości, wyznaczyło kanon kultury duchowej i materialnej. Pod jego znakami broniliśmy europejskiego dziedzictwa w roku 1683 – roku Wiktorii Wiedeńskiej, i w roku 1920 – roku zwycięskiej Bitwy Warszawskiej.
W długich dziejach chwały, ale i upadku Rzeczypospolitej, Naród Polski trwał dzięki sile ducha, dzięki przykładowi męczenników, od św. biskupa Wojciecha do bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Wyrazem tego trwania było milenijne zwycięstwo 1966 roku, poprzedzone Jasnogórskimi Ślubami Narodu i Wielką Nowenną ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
Wielki przełom historyczny współczesnego czasu, jakim było powstanie ruchu „Solidarności”, nie byłby możliwy bez inspiracji duchowej, jaką przyniósł Polsce święty papież Jan Paweł II. Jego wybór na Stolicę Piotrową i pierwsza wizyta w Ojczyźnie pozwoliły narodowi poczuć się wspólnotą.
To pod znakami i symbolami chrześcijańskimi, jak Krzyż i otoczony czcią obraz Matki Bożej Częstochowskiej, odbyła się wielka przemiana zniewolonego narodu, która pozwoliła odzyskać upragnioną wolność i odbudować niepodległe państwo.
Posłowie i Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej na Zgromadzeniu Narodowym apelują o uczczenie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski: niech to źródło, z którego czerpały pokolenia, pozostanie obecne w naszych czasach i w przyszłości.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

MARSZAŁEK SEJMU Marek Kuchciński
MARSZAŁEK SENATU Stanisław Karczewski”

Podczas posiedzenia Zgromadzenia Narodowego, odbywającego się dziś na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, orędzie wygłosił prezydent Andrzej Duda.

– Chrzest księcia Mieszka I jest najważniejszym wydarzeniem w całych dziejach państwa i narodu polskiego. Nie był – lecz jest, bo decyzja naszego pierwszego historycznego władcy zdecydowała o całej późniejszej przyszłości kraju. Chrześcijańskie dziedzictwo po dzień dzisiejszy kształtuje losy Polski i Polaków. To właśnie miał na myśli papież Jan Paweł II mówiąc, że „nie można bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski”. […] Zgodnie z tradycją chrzest władcy Polan odbył się najpewniej w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku i to wtedy też narodziła się Polska, narodziłą się z wód chrzcielnych do nowego, chrześcijańskiego życia. Przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim określiło naszą polską tożsamość. Odtąd zaczęliśmy o sobie mówić i myśleć „my Polacy”. Powiedzieliśmy tak wolności i samostanowieniu – mówił Prezydent RP.

Źródło: niezalezna.pl, fronda.pl

 

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top