Informacje

Zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”

Jak poinformowała dziś Fundacja Pro – Prawo do życia, Marszałek Sejmu zarejestrował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop aborcji”. Podpisy pod projektem będzie można zbierać już od soboty. 

Fot. Anna Trutowska

Fot. Anna Trutowska

W obywatelską Inicjatywę Ustawodawczą „Stop Aborcji” jest zaangażowane wiele organizacji społecznych, m.in. Fundacja Pro – Prawo do życia, Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny, Instytut im. Ks. Piotra Skargi, Fundacja Życie. Za projekt i uzasadnienie ustawy odpowiadają prawnicy z Instytutu Ordo Iuris.

Podkreślają oni, że „projekt realizuje wywiedzioną przez Trybunał Konstytucyjny z polskiego systemu ustrojowego zasadę ochrony życia od chwili jego powstania, w tym w fazie prenatalnej (wyrok TK, sygn. Akt K 26/96) oraz zasadę rozstrzygania wszelkich wątpliwości co do ochrony życia ludzkiego na rzecz tej ochrony – in dubio pro vita humana(wyrok TK, sygn. Akt K 14/03)”. Przywołują również „zasadę sformułowaną w Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji praw dziecka – Dziecko, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu.” – Projekt realizuje postulat pełnej, równoprawnej ochrony życia i zdrowia każdego dziecka zarówno przed, jak i po urodzeniu. Usuwa istniejące, oceniane jako niekonstytucyjne i nieetyczne, okoliczności uchylające ochronę życia dziecka w okresie prenatalnym. Inicjatywa zobowiązuje Państwo do roztoczenia opieki nad rodzinami, w których wychowują się dzieci niepełnosprawne lub poczęte w okolicznościach związanych z popełnieniem czynu zabronionego – możemy przeczytać w komunikacie Instytutu.

Wszyscy chętni mogą już zapoznać się z projektem ustawy oraz jego szczegółowym uzasadnieniem.

Instytut Ordo Iuris wyjaśniał również w niedawnym komunikacie nieścisłości wynikające z błędnych informacji o projekcie podawanych przez niektóre media.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top