Opinie, Analizy i Wywiady

Kopalnie czekają na wyrok?

Już w tym tygodniu poznamy wstępny raport z kontroli w Kompanii Węglowej, a do końca marca mają pojawić się wnioski z audytu w Katowickim Holdingu Węglowym i w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Pomysł gruntownego przebadania aktualnej sytuacji finansowej spółek węglowych i ich potencjału wydobywczego jest słuszny, ale niestety bardzo spóźniony. W rezultacie zapowiadane na maj utworzenie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) nie ma wielkich szans powodzenia, nawet pomimo lepszych wyników spółek na koniec 2015 roku – ostrzega ekspert.

Fot. Paweł Kubala

Fot. Paweł Kubala

– Przyczyną zapaści górnictwa w Polsce jest szereg przenikających się problemów, takich jak: niska konkurencyjność cenowa polskiego węgla na rynkach światowych, zbyt wysokie koszty produkcji spowodowane m.in. przerostem zatrudnienia, niska wydajność wynikająca z braku inwestycji oraz małej elastyczności dużych spółek górniczych, czy wreszcie nieuwzględnianie sytuacji na rynku przy ustalaniu poziomu wydobycia – wymienia Salamądry.

[PRZECZYTAJ CAŁY KOMENTARZ]

– Po pierwsze, choć powrót do złotego okresu lat 70. i 80., kiedy nasz eksport sięgał 40 mln ton węgla rocznie, nie jest realny, to nawet osiągnięcie o połowę mniejszego wyniku w obliczu utraty rynków zbytu w Europie Zachodniej wydaje się dziś poza zasięgiem polskich kopalń. Po drugie, od momentu wejścia Polski do UE koszty produkcji urosły prawie dwukrotnie – stwierdza ekspert.

– Z zagadnieniem przerostu zatrudnienia wiąże się problem trzeci, czyli wydajność pracy. Chociaż śląskie górnictwo może próbować usprawiedliwiać swoje gorsze wyniki trudniejszymi warunkami geologicznymi, to i tak liczby są bezlitosne. KW pozostaje w tyle za prywatną Silesią i niedawno zrenacjonalizowaną Bogdanką- dodaje.

Na końcu trzeba zadać sobie pytanie o zasadność utrzymywania całej krajowej górniczej infrastruktury w kontekście dostępności tańszego surowca z zagranicy. Odpowiedź nie jest oczywista, gdyż należy w niej uwzględnić czynnik bezpieczeństwa energetycznego.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top