Opinie, Analizy i Wywiady

Kontynent najgorszych perspektyw

Stare powiedzenie chińskie:‭ „‬Obyś żył w ciekawych czasach‭” ‬-‭ ‬jest gorzkim życzeniem.‭ ‬Możemy się o tym przekonać, bo żyjemy w coraz to ciekawszych czasach.‭ ‬Niestety,‭ ‬ale świat nasz jest pełen kłamstw i oszustów.‭ ‬Wiele zakamuflowanych akcji w stosunku do obecnego kształtu Europy przynosi rezultaty spodziewane zapewne przez twórców tych planowych sabotaży.‭ ‬Obserwujemy jak przywódcy UE zdecydowali o oddaniu dorobku minionych generacji w Europie przybyszom z obcych kultur.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Pierwsza niszcząca Europę ideologia dotycząca ocieplenia klimatu została oparta na propagandzie,‭ ‬która podobnie jak ideologia marksistowsko-leninowska powoduje tworzenie wiary w kreacje ludzi zainteresowanych mistyfikacją z powodu odnoszonych z niej korzyści osobistych.‭ ‬Sprawa‭ ‬scenariusza desantu na Europę imigrantów islamskich jest znacznie bardziej skomplikowana.‭ ‬Bardzo trudno jest wskazać beneficjentów tej intrygi z powodu przeprowadzenia akcji desantu w idealnej konspiracji przed opinią publiczną.‭ ‬Najprawdopodobniej dowiemy się o historii planu destabilizacji sytuacji politycznej i ekonomicznej w Europie dopiero wtedy,‭ ‬kiedy któryś z konspiratorów o tym opowie…

Jednym z elementów rozbudowanej‭ ‬konstrukcji desantowej jest głoszenie formuły o potrzebie powiększania liczby ludności Europy. Ludzie środowisk żerujących na wszelkich akcjach opłacanych z budżetu państw UE lansują w mediach tezę,‭ ‬że:‭ ‬imigranci przybywają z przeludnionych regionów świata do wyludniającej się dramatycznie Europy…‭ ‬A tym czasem prawda jest zupełnie inna‭! Najbardziej przeludnionym kontynentem świata jest właśnie Europa.

Od dawna ludność europejska‭ ‬jest w znacznym stopniu utrzymywana w sposób sztuczny.‭ ‬Mieszkańcy Europy żyją w dobrobycie opartym na manipulacji technologicznej w sektorach:‭ ‬rolnictwa,‭ ‬przemysłu spożywczego czy żywności.‭ ‬Gigantyczna manipulacja technologiczna,‭ ‬która tworzy wrażenie ogromnego potencjału żywnościowego w Europie zakamuflowana jest pod szyldem:‭ ‬nowoczesnych metod produkcji,‭ ‬innowacyjności oraz intensyfikacji produkcji rolnej i mięsa.‭ ‬

Najnowocześniejszą z tych metod jest produkcja żywności zmutowanej genetycznie.

To właśnie w Europie są stosowane na szeroką skalę takie metody „nowoczesnej‭” ‬produkcji jak:‭ ‬rośliny‭ „‬uprawiane‭” ‬bez ziemi,‭ ‬a tylko w chemicznych roztworach,‭ ‬zwierzęta zmutowane genetycznie‭ – ‬hodowane w
fabrykach przypominających gigantyczne obozy koncentracyjne,‭ ‬plantacje roślin zmodyfikowanych genetycznie i fabryki chemicznych karm dla zwierząt konsumpcyjnych.

Bez tych‭ „‬nowoczesnych‭” ‬metod‭ ‬oraz bez ogromnego importu żywności z regionów całego świata – ludność w Europie przymierała by głodem.‭ ‬Dobrobyt europejski jest dobrobytem sztucznym.‭ ‬

Na żadnym innym kontynencie nie ma tak wielkich dysproporcji pomiędzy naturalnymi możliwościami produkcji żywności na kontynencie,‭ ‬a liczbą ludności ten kontynent zamieszkujących‭! Realnie‭ ‬-‭ ‬to Europa jest najbardziej przeludnionym kontynentem‭!

Komentarze
To Top