Informacje

Zacieśnienie współpracy polsko-chińskiej

Umieszczenie Chin, jedynego państwa azjatyckiego, w planach wizyt zagranicznych pierwszych 100 dni prezydentury jest wyrazem wagi, jaką przywiązuje pan do relacji chińsko-polskich – powiedział przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping podczas wizyty Prezydenta RP w tym kraju. Podpisano ważne porozumienia gospodarcze oraz w zakresie turystyki.

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent Andrzej Duda, podczas spotkania z przewodniczącym ChRL mówił o „strategicznym partnerstwie” między oboma krajami i wyraził nadzieję, że będzie ono kontynuowane. Podczas wizyty doszło do podpisania umów dwustronnych m.in. o współpracy w zakresie turystyki. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę o współpracy z największym na świecie Chińskim Bankiem Przemysłowo-Handlowym, a ICBC z Polską Agencją Informacji inwestycji zagranicznych.

Za oznakę dobrych relacji polsko-chińskich miejscowi dziennikarze uznali fakt przedłużenia się spotkania Głów obu Państw. Prezydent Andrzej Duda zaprosił prezydenta Xi Jinpinga do złożenia wizyty w Polsce w 2016 roku.

Na wtorkowym szczycie państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin, szef chińskiego rządu mówił o współpracy w zakresie energii jądrowej. Mimo spekulacji, nie doszło do podpisania polsko-chińskiego porozumienia w tej sprawie. Jak poinformował Prezydent Andrzej Duda, podczas rozmów chiński premier Li Keqiang wspomniał o wspólnym przedsięwzięciu francusko-chińskim dotyczącym energii jądrowej i o zainteresowaniu strony chińskiej współpracą w tym obszarze.

Podczas szczytu państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin prezydent Andrzej Duda apelował o większą współpracę gospodarczą. – Chiny i kraje naszego regionu Europy odgrywają coraz ważniejszą rolę w światowym krwioobiegu gospodarczym. Dlatego warto połączyć siły, realizować wspólne inwestycje i wspólnie planować przyszłość – powiedział Prezydent RP. Spotkania krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Chin (tzw. 16+1) odbyły się po raz czwarty. W grupie „16+1”, oprócz Chin, są: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania i Macedonia.

Podczas otwarcia Polsko-Chińskiego Forum Gospodarczego Prezydent RP wyraził nadzieję, że w ramach „wielkiego projektu, który Chiny realizują: ‘Jednego Pasa i Jednego Szlaku’, Polska stanie się ważnym, mam nadzieję podstawowym partnerem Chin w Europie”. Ta koncepcja zakłada utworzenie sieci korytarzy transportowych, które połączyłyby Chiny z krajami Unii Europejskiej. Do tej sprawy Prezydent RP odniósł się także w wywiadzie dla państwowej CCTV. – Z naszego punktu widzenia jest to świetna koncepcja, wręcz wizjonerska i w pewnym stopniu odnawia koncepcję dawnego „Jedwabnego szlaku”. Polacy są romantycznym narodem, cenimy takie wizjonerskie przedsięwzięcia. Ale przede wszystkim to szansa na rozwój gospodarczy – powiedział. Odniósł się także do polskiego stanowiska przed zbliżającym się szczytem klimatycznym w Paryżu. – My w Polsce mamy 90 proc. europejskich zasobów węgla. Mamy węgla do wydobycia na kolejne 200 lat, jak mówią eksperci, i polska gospodarka energetyczna jest oparta na węglu. To także kwestia naszej suwerenności. My nie zamierzamy zrezygnować z węgla jako z surowca energetycznego – stwierdził.

Na konferencji prasowej podsumowującej wizytę w Chinach Prezydent Duda wyraził nadzieję, że rozmowy, które odbył z chińskimi przywódcami będą istotnym impulsem do otwarcia rynku chińskiego przede wszystkim dla polskich produktów rolnych. Zaznaczył, że ze strony chińskiej jest zainteresowanie polskimi produktami rolnymi, co – jak wskazał – jest szansą dla polskich rolników. Zauważył, że strona chińska jest zainteresowana współpracą z Polską także w dziedzinie górnictwa, w zakresie unowocześniania przemysłu węglowego. – Strona chińska jest zainteresowana eksportem do Chin produkowanych w Polsce maszyn górniczych, czy sprzętu do wydobycia węgla – poinformował.

Przeczytaj także: Współpraca z Chinami i Indiami to szansa dla Polski.

Źródło: polskieradio.pl, telewizjarepublika.pl, prezydent.pl

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top