Informacje

Apelują do Prezydenta o uchylenie „bratniej pomocy”

Już kilka tysięcy osób podpisało się pod internetowym apelem do Prezydenta RP o „tzw. ‚Ustawy o bratniej pomocy'”. Uchwalona w zeszłym roku ustawa pozwala na legalną ingerencję obcych służb w naszym kraju.

Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od początku budziła kontrowersje. Jak możemy przeczytać już w pierwszym jej paragrafie, określa ona „zasady udziału zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnej operacji lub wspólnym działaniu ratowniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub Państwowej Straży Pożarnej.” – Funkcjonariusze obcych państw na terenie Polski będą mogli korzystać z takich samych uprawnień jak polscy policjanci czy agenci ABW – będą mogli używać broni palnej, korzystać z środków przymusu bezpośredniego, a także środków pirotechnicznych – stwierdzają organizatorzy petycji. – Przypominamy iż Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz zagroził użyciem siły wobec Polski! W związku z taką groźbą ustawa ta powinna być uchylona jak najszybciej! – podkreślają.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top