Informacje

Marek Jurek składa protest po wydarzeniach z Brukseli

Marek Jurek, polski poseł do Parlament Europejskiego, prezes Prawicy Rzeczypospolitej, domaga się od Komisji Europejskiej podjęcia działań „wobec władz belgijskich, które naruszyły swobodę zgromadzenia i wypowiedzi obywateli państwa należącego do Unii Europejskiej”. Jest to reakcja na pacyfikację wczorajszej pikiety pro-life, która odbyła się w Brukseli.

Foto: Facebook.com/prawicarzeczypospolitej

Foto: Facebook.com/prawicarzeczypospolitej

Marek Jurek złożył dziś protest na posiedzeniu Komisji Praw Obywatelskich PE oraz wystosował interpelację do Komisji Europejskiej. Wzywa w niej do podjęcia działań „wobec władz belgijskich, które naruszyły swobodę zgromadzenia i wypowiedzi obywateli państwa należącego do Unii Europejskiej” oraz „ujawnienia organów i reprezentujących je osób, które ponoszą odpowiedzialność za naruszenie praw polskich demonstrantów”. Jednocześnie domaga się „zagwarantowania przedstawicielom społeczeństw cywilnych naszych państw prawa do manifestowania swoich opinii wobec władz Unii Europejskiej”.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top