Informacje

Protest wyborczy w Raciborzu uznany. Będzie powtórka wyborów do rady powiatu

Sąd Okręgowy w Gliwicach, wydział zamiejscowy w Rybniku uznał protest wyborczy złożony przez osobę prywatna oraz KWW SLD Lewica Razem za zasadny. Wybory do rady powiatu raciborskiego w dwóch obwodach zostaną powtórzone. W efekcie tej decyzji pozbawionych mandatu radnego w 23 osobowej radzie zostało aż 12 radnych z okręgu nr 1 i 2.

Foto: Krzysztof Masny

Foto: Krzysztof Masny

Protest wyborczy dotyczył przerwania wyborów 16 listopada z powodu pomyłki, do której doszło przy wydawaniu kart do głosowania. Otóż w obwodach nr 19 i 20 znalazły się nieodpowiednie karty do głosowania dla właściwości miejscowej obwodu komisji. Wyborcy w obwodzie 20 otrzymali karty właściwe dla obwodu 19 i odwrotnie, spowodowało to unieważnienie oddanych głosów z racji różnych okręgów wyborczych do rady powiatu raciborskiego. Mimo iż jeszcze przed południem pomyłka została zauważona to zanim głosowanie przerwano w obwodach oddano odpowiednio 230 i 198 głosów. Sąd uznał, iż liczba ta mogła wpłynąć na wynik wyborów w okręgu 1 i 2. Dodatkowym argumentem przemawiającym za powtórzeniem wyborów był fakt, iż przerwa w głosowaniu uniemożliwiła wielu wyborcom oddanie głosu. Tym sposobem wybory w Raciborzu odbędą się ponownie, co nie znaczy iż do urn pójdą ponownie wszyscy jego mieszkańcy a tylko wyborcy z dwóch feralnych obwodów 19 i 20, po czym wyniki zostaną ponownie zliczone, przeliczone na mandaty i ustaleni zostaną radni w okręgach 1 i 2.

Takich sytuacji, jak ta z Raciborza, w samym województwie śląskim było więcej, o czym donosiły już 16 listopada media. Do podobnego incydentu doszło między innymi w Czeladzi, gdzie karty zostały omyłkowo zamienione. Póki co nie ma jeszcze rozstrzygnięć w sprawach złożonych protestów wyborczych.

To pierwszy uznany protest w śląskim, w wyniku którego nakazano przeprowadzić ponowne wybory. Nadal toczy się również postępowanie w sprawie unieważnienia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w okręgu 2 z powodu publikacji dwóch niejednorodnych protokołów Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach, a które to rozbieżności mają znaczenia dla podziału mandatów w radzie Sejmiku.

Komentarze - Facebook

Komentarze
To Top